3D Navigation – 3D Навігація#

Це кастомне меню є частково віртуальним емулятором цифроблоку та засобом навігації перспективи користувача.

Activation – Активація#

  • Відкрийте Blender та перейдіть в Preferences – «Уподобання», потім у вкладку Add-ons – «Додатки».

  • Клацніть 3D View, потім 3D Navigation для вмикання цього скрипту.

Interface – Інтерфейс#

Розміщено в 3D Viewport ‣ Sidebar ‣ View – «3D Оглядвікно > Бічносмуга > Огляд». Цей додаток розділений на дві панелі.

3D Navigation – 3D Навігація#

../../_images/addons_3d-view_3d-navigation_panel1.jpg

Ця панель надає деякі поширені засоби навігації та імітує шоткати цифроблоку.

View Global/Local – Огляд Глобально/Локально

Перемикається між оглядами Глобально/Локально.

View Perspective/Orthographic – Огляд Перспектива/Ортогонально

Перемикається режим огляду перспектива/ортогональ.

View Camera – Огляд Камери

Огляд з активної камери.

Align View from – Вирівняння Огляду із
Front/Back – Спереду/Взад

Вирівнюється огляд спереду/взад.

Left/Right – Зліва/Справа

Вирівнюється огляд зліва/справа.

Top/Bottom – Зверху/Знизу

Вирівнюється огляд зверху/знизу.

Lock View to Object – Блокування Огляду з Об’єктом

Вибирається об’єкт для вирівняння огляду, зі списку.

View to Selected

Вирівнюється огляд по вибраному об’єкту.

Cursor – Курсор
World Origin – Початок Світу

Підхоплюється курсор до центра (0,0,0 сцени).

View – Огляд

Вирівнюється огляд на центр (0,0,0 сцени).

Cursor to Selected – Курсор до Вибраного

Підхоплюється курсор до центра об’єкта (вибране).

Pan Orbit Zoom Roll – Панорама Обліт Зум Прокручення#

../../_images/addons_3d-view_3d-navigation_panel2.jpg

Ця панель надає інкрементну навігацію огляд перспективи екрана користувача «User Screen View Perspective» у бічносмузі Sidebar.

Up – Уверх

Переміщується у напрямі до верху вашого екрана.

Down – Вниз

Переміщується у напрямі до низу вашого екрана.

Left – Вліво

Переміщується вліво для користувачів або вліво екрана, як ви бачите його.

Right – Управо

Переміщується управо для користувачів або управо екрана, як ви бачите його.

Zoom In/Out – Зум До/Від

Зумується огляд до/від (присувається/відсувається від вас).

Roll Left/Right – Прокручення Вліво/Управо

Прокручується огляд вліво/управо.

Reference – Довідка

Category – Категорія:

3D View – 3D Огляд

Description – Опис:

Навігування оглядвікна 3D Viewport та камери з бічносмуги Sidebar.

Location – Локація:

3D Viewport ‣ Sidebar ‣ View tab – «3D Оглядвікно > Бічносмуга > вкладка Огляд»

File – Файл:

space_view3d_3d_navigation.py

Author – Автор:

Demohero, uriel, meta-androcto

Maintainer – Підтримувач:

Brendon Murphy (meta-androcto)

License – Ліцензія:

GPL

Support Level – Рівень Підтримки:

Community – Спільнота

Note – Примітка:

Цей додаток поставляється у комплекті з Blender’ом.