BTracer – Простежник Blender#

Призначення цього скрипту – додати засоби, що подібні до C4D Tracer. Btrace надає кілька способів відстежувати об’єкти та частинки й анімувати результатну криву.

Activation – Активація#

  • Відкрийте Blender та перейдіть в Preferences – «Уподобання», потім у вкладку Add-ons – «Додатки».

  • Клацніть Add Curve, потім BTracer для вмикання цього скрипту.

Interface – Інтерфейс#

Розміщено в «3D Оглядвікно > Бічносмуга > вкладка Редагування» – 3D Viewport ‣ Sidebar ‣ Edit tab.

Стандартною уставою в інтерфейсі є Choose Tool – засіб обрання, тут ви підбираєте методи та функції відстеження.

../../_images/addons_add-curve_btracer_ui.jpg

Information – Інформація#

П’ять головних засобів (Object Trace, Object Connect, Mesh Follow, Particle Trace, Particle Connect) здебільшого мають загальні устави. Кожний засіб створює криву як кінцевий результат. Устави для цієї створеної кривої укладаються під кнопкою устав кривих Curves Settings.

Ці засоби мають доступ до кількох інших функціональностей. Усі вони мають доступ до засобу анімації виростання кривої, який анімує радіус кривої. Так само як засіб Color Blender.

Object Trace – Простеження Об’єкта

Створює криву шляхом сполучення точок сіті безперервно або за всіма ребрами. Опції для модулювання радіуса кривих або додання спотворення до сіті перед конвертуванням.

Objects Connect – З’єднання Об’єктів

Сполучаються вибрані об’єкти з кривою та додаються гачки для кожного вузла.

Particle Trace – Простеження Частинки

Створює криву від кожної частинки системи. Підтримування кількості частинок до 250 зробить це швидшим.

Particle Connect – З’єднання Частинки

З’єднує кожну частинку системи з продовжуваною кривою.

Mesh Follow – Слідування Сіттю

Створює криву від анімованого об’єкта сіті. Дотримується шлях вершин, ребер або граней, а також опція для слідування за початком об’єкта.

Grow Curve Animation – Анімація Виростання Кривої

Анімується радіус кривої з часом. Може запускатися окремо на об’єкті кривої або запускатися з вищезазначеними засобами.

F-Curve Noise – Шум Ф-Кривої

Quick link to add an F-Curve modifier to an object.

Color Blender – Колір Blender

Призначаються кольори, створюються палітри кольорів та рандомізуються кольори.

Кожен скрипт має ряд різних опцій, які можуть використовуватися для створення деяких дуже цікавих ефектів.

Reference – Довідка

Category – Категорія:

Add Curve – Додання Кривої

Description – Опис:

Засоби для конвертування/анімування об’єктів/частинок у криві.

Location – Локація:

Sidebar ‣ Create tab – «Бічносмуга > вкладка Створення»

File – Файл:

btrace folder

Author – Автор:

liero, crazycourier

Contributors – Внескодавці:

Atom, MacKracken, meta-androcto

Maintainer – Підтримувач:

Brendon Murphy (meta-androcto)

License – Ліцензія:

GPL

Support Level – Рівень Підтримки:

Community – Спільнота

Note – Примітка:

Цей додаток поставляється у комплекті з Blender’ом.