Curve Tools – Засоби Кривих#

Цей додаток надає широкий набір засобів для маніпулювання та редагування кривих. Кілька засобів кривих стилю систем автоматизованого проєктування CAD включені.

Activation – Активація#

  • Відкрийте Blender та перейдіть в Preferences – «Уподобання», потім у вкладку Add-ons – «Додатки».

  • Клацніть Add Curve, потім Curve Tools для вмикання цього скрипту.

Interface – Інтерфейс#

Цей додаток розділений на під панелі, кожна з яких має свій власний специфічний набір засобів.

Curve Info – Інфо Кривої#

Reference – Довідка

Mode – Режим:

All Modes – Усі Режими

Tool – Засіб:

Sidebar ‣ Edit ‣ Curve Info – «Бічносмуга > Редагування > Інфо Кривої»

Curve – Крива

Виводиться інформація про сплайни, сегменти та порожні сплайни у заголовок Info та редактор Info.

Сплайн – Spline

Виводиться інформація про сплайни у заголовок Info та редактор Info.

Segment – Сегмент

Виводиться інформація про сегменти у заголовок Info та редактор Info.

Довжина – Length

Розраховується довжина кривої та показується у панелі цього додатка.

Curve Edit – Редагування Кривої#

Reference – Довідка

Mode – Режим:

All Modes – Усі Режими

Tool – Засіб:

Sidebar ‣ Edit ‣ Curve Edit – «Бічносмуга > Редагування > Редагування Кривої»

Fillet/Chamfer – Багет/Фаска

Округлюються або обтісуються багети точок Безьє.

Обрис – Outline

Створюється обрис навколо вибраного об’єкта кривої.

Recursive Offset – Рекурсивний Зсув

Create an offset array.

Separate Offset/Selected – Відокремити Зсув/Вибране

Відокремлюється сіть обрису від оригінала.

Subdivide – Підподіл

Підподіляється вибрання або скруглені кутки.

Multi Subdivide – Мульти Підподіл

Підподіл за рівнем деталей.

Split at Vertex – Розділ на Вершині

Розрізає на вибраних точках, створюючи отвори.

Discretize Curve – Дискретизувати Криву

Роз’єднуються вибрані точки.

Array Splines – Масив Сплайнів

Створюється масив вибраних кривих у режимі редагування Edit Mode.

Intersect – Перетин#

Reference – Довідка

Mode – Режим:

All Modes – Усі Режими

Tool – Засіб:

Sidebar ‣ Edit ‣ Intersect – «Бічносмуга > Редагування > Перетин»

2D Curve Boolean – 2D Булеве Кривої

Булева операція вибраних кривих на 2D площині.

Intersect Curves – Перетин Кривих

Створюється перетин між плоскими кривими на одній і тій самій площині.

Surfaces – Поверхні#

Reference – Довідка

Mode – Режим:

All Modes – Усі Режими

Tool – Засіб:

Sidebar ‣ Edit ‣ Surfaces – «Бічносмуга > Редагування > Поверхні»

Birail – Двонапрямне

Це створює поверхню з профілю та двох шляхів. Порядок, в якому ви вибираєте криві, та їх напрямок є важливими, щоб ця функція належно працювала.

Convert Bézier to Surface – Конвертувати Безьє у Поверхню

Конвертується вибрана крива у поверхню НОРБС.

Convert Faces to Bézier – Конвертувати Грані в Безьє

Вибираються грані та конвертуються у криві Безьє.

Loft – Обтягнення#

Reference – Довідка

Mode – Режим:

All Modes – Усі Режими

Tool – Засіб:

Sidebar ‣ Edit ‣ Surfaces ‣ Loft – «Бічносмуга > Редагування > Поверхні > Обтягнення»

Loft – Обтягнення

Обтягується об’єкт сіті між двома кривими Безьє.

Auto Loft – Авто Обтягнення

Вмикається для запасання даних обтягання, якщо ви переміщуєте або редагуєте криві.

Update Auto Loft – Оновити Авто Обтягнення

Натискайте цю кнопку для оновлення нової позиції сіті обтягання після переміщування або редагування предківських кривих.

Sanitize – Підчищення#

Reference – Довідка

Mode – Режим:

All Modes – Усі Режими

Tool – Засіб:

Sidebar ‣ Edit ‣ Sanitize – «Бічносмуга > Редагування > Підчищення»

Set Origin to Spline Start – Задати Початок на Старт Сплайна

Переміщується початок кривої у першу точку.

Reset Scale – Скинення Масштабу

Скидається масштаб об’єктів у (1, 1, 1).

Cleanup – Вичищення:

Remove Doubles – Вилучення Дублів

Вилучаються подвійні точки.

Short Splines – Короткі Сплайни

Вилучаються вибрані сплайни на основі порогу.

Join Splines – Сполучення Сплайнів:

Join Neighboring Splines – Сполучення Сусідніх Сплайнів

Сполучаються вибрані сплайни на основі порогу.

Utilities – Утиліти#

Reference – Довідка

Mode – Режим:

All Modes – Усі Режими

Tool – Засіб:

Sidebar ‣ Edit ‣ Utilities – «Бічносмуга > Редагування > Утиліти»

Curve Resolution – Роздільність Кривої:

Show [ESC] – Показ

Показується роздільність в інтерфейсі за допомогою кольорового накладу.

Spline Order – Порядок Сплайнів:

Show [ESC] – Показ

Показується та упорядковується послідовність.

Path Finder – Шукач Шляху#

Reference – Довідка

Mode – Режим:

All Modes – Усі Режими

Tool – Засіб:

Sidebar ‣ Edit ‣ Utilities ‣ Path Finder – «Бічносмуга > Редагування > Утиліти > Шукач Шляху»

Засоби для шляхів.

Reference – Довідка

Category – Категорія:

Add Curve – Додання Кривої

Description – Опис:

Додає функціональність для моделювання кривих/поверхонь Безьє/НОРБС.

Location – Локація:

Sidebar ‣ Edit tab – «Бічносмуга > вкладка Редагування»

File – Файл:

тека curve_tools

Автори – Authors:

MacKracken, cwolf3d, Alexander Meißner (Lichtso)

Contributors – Внескодавці:

guy lateur, Alexander Meißner (Lichtso), Dealga McArdle (zeffii), Marvin K. Breuer (MKB)

Maintainer – Підтримувач:

Vladimir Spivak (cwolf3d)

License – Ліцензія:

GPL

Support Level – Рівень Підтримки:

Community – Спільнота

Note – Примітка:

Цей додаток поставляється у комплекті з Blender’ом.