Sapling Tree Gen – Генератор Деревця#

Цей додаток створює дерева. Існує багато передуставлених типів дерев для вибирання або створення свого власного. Цей метод представлено Jason Weber та Joseph Penn в їх праці «Creation and Rendering of Realistic Trees» – «Створення та рендеринг реалістичних дерев».

Activation – Активація#

 • Відкрийте Blender та перейдіть в Preferences – «Уподобання», потім у вкладку Add-ons – «Додатки».

 • Клацніть Add Curve, потім Sapling Tree Gen для вмикання цього скрипту.

Interface – Інтерфейс#

../../_images/addons_add-curve_sapling_example.jpg

Розміщено в меню 3D Viewport ‣ Add ‣ Curve – «3D Оглядвікно > Додання > Крива».

Instructions – Інструкції#

Як тільки дерево створене, то є вісім устав для вибудування вашого дерева. При створюванні вашого дерева часто найкраще використовувати ці устави, допки ви не ознайомитеся з ними.

Geometry – Геометрія#

Bevel – Скіс

Це визначає, чи крива повинна показуватися з її повною товщиною або лише основоположна крива. Вимкнуто стандартно, щоб дозволити швидкий відгук на зміни параметрів.

Bevel Resolution – Роздільність Скосу

Determines how smooth the outline of the beveled curve is. The lower this value, the smaller the number of vertices but the resulting geometry will be coarser.

Curve Resolution – Роздільність Кривої

Змінює згладженість кривої уздовж її довжини. Це доречно лише, якщо тип держака Handle Type задано як Auto.

Handle Type – Тип Держака

Визначає метод інтерполяції кривої між точками Безьє. Тип Vector дає менше вершин, але прямі сегменти. Тип Auto згладжує сегменти, але вимагає більше дорогої геометрії.

Shape – Форма

Управляє розподілом гілок, щоб впливати на загальну форму дерева.

Custom Shape – Кастомна Форма

Кастомізується форма гілки уздовж довжини гілки.

Secondary Splits – Вторинні Розділи

Змінюється стиль вторинних гілок.

Branch Distribution – Розподіл Гілок

Наладнується розподіл гілок у напрямі до верху або низу дерева.

Branch Rings – Кільця Гілок

Ріст гілок кільцями.

Random Seed – Базис Випадковості

Задає базис, на якому всі випадкові значення для дерева генеруються. Це може бути змінено, щоб дозволити деревам генеруватися з параметрами однакового базису.

Tree Scale – Масштаб Дерева:
Scale – Масштаб

Лежачий в основі розмір дерева в одиницях Blender’а.

Scale Variation – Варіація Масштабу

Максимальна величина, на яку масштаб дерева може варіюватися (уверх чи вниз) від значення Scale.

Radius Scale – Масштаб Радіуса

Масштаб радіуса в основі дерева.

Radius Variation – Варіація Радіуса

Максимальна величина, на яку масштаб радіуса дерева може варіюватися (уверх чи вниз) від значення Radius Scale.

Preset – Передустава:
Preset Name – Ім’я Передустави

Ім’я передустави, що буде експортуватися. Це буде експортувати всі поточні властивості дерева в теку передустав Sapling як py-файл.

Export Preset – Експорт Передустави

Експорт усіх поточних властивостей.

Load Preset – Завантаження Передустави

Будь-які передустави, знайдені у каталогу передустав Sapling можуть бути імпортовані, якщо їх буде вибрано тут.

Limit Import – Ліміт Імпорту

Це може використовуватися для обмеження геометрії, що створюється, коли передустава імпортується. Якщо вибрано, то лише два рівні гілок та без листків буде згенеровано.

Branch Radius – Радіус Гілки#

Це під меню містить устави для радіуса гілки. Ви можете наладнати тут скіс та конусність гілок.

Branch Splitting – Розділювання Гілок#

Це під меню містить устави для розділювання гілок. Ви можете наладнати тут те, які гілки формуються та розділяються. Устави включають рівні, висоту та кут розділення.

Branch Growth – Виростання Гілки#

Це під меню містить устави для виростання гілки. Ви можете наладнати тут те, як гілки будуть рости. Устави включають довжину, кут та кривину.

Pruning – Підрізування#

Це під меню містить устави щодо підрізування гілок.

 1. Натисніть стяг Prune – Підрізання та ви побачите об’єкт підрізання поруч з деревом.

 2. Змінюйте ці устави для наладнання форми об’єктів підрізання для формування вашого дерева.

Leaves – Листки#

Це під меню містить устави для листків.

 1. Натискайте стяг Show Leaves – «Показ Листків» і ви побачите листки на дереві.

 2. Натискайте стяг Make mesh – «Зробити Сіть», якщо ви хочете конвертувати цю криву у сіть.

Устави включають форму, тип об’єкта, обертання та масштаб.

Armature – Арматура#

Це під меню містить устави для додання арматури для вашого дерева. Не рекомендується використовувати цю функцію на дуже складних деревах, оскільки для обчислення може знадобитися час.

 1. Вимкніть листки та підрізання, якщо вони у вас увімкнені.

 2. Натисніть стяг Use Armature – «Вжити Арматуру» для додання арматури для дерева.

 3. Наладнайте рівні арматури та довжину кісток бажаним чином.

 4. Не позуйте кістки, допоки ви не закінчите дерево.

 5. ви тепер готові використати наступне під меню Animation – «Анімація».

Animation – Анімація#

Це під меню містить устави для анімування вашого дерева. Рекомендується фіналізувати всі ваші устави зараз.

 1. Вам знадобиться мати вже створену вищезазначену арматуру.

 2. Натискайте стяг Armature Animation – «Анімація Арматури» для додання анімації для дерева.

 3. Натискайте стяг Leaf Animation – «Анімація Листків» для додання анімації для листків, якщо ви маєте їх.

 4. Натискайте стяг Fast Preview – «Швидкий Передогляд» для ховання листків та скосу для швидкого програвання анімації в оглядвікні.

Устави включають швидкість, силу вітру та анімацію листків.

Reference – Довідка

Category – Категорія:

Add Curve – Додання Кривої

Description – Опис:

Додає параметричне дерево.

Location – Локація:

3D Viewport ‣ Add ‣ Curve ‣ Sapling Tree Gen – «3D Оглядвікно > Додання > Крива > Sapling Tree Gen»

File – Файл:

тека add_curve_sapling

Author – Автор:

Andrew Hale (TrumanBlending), Aaron Butcher, CansecoGPC

Maintainer – Підтримувач:

To Do

License – Ліцензія:

GPL

Support Level – Рівень Підтримки:

Community – Спільнота

Note – Примітка:

Цей додаток поставляється у комплекті з Blender’ом.