Geodesic Domes – Геодезичні Куполи#

This script can be used to create geodesic objects, not limited to domes or spheres. Each mesh type created has it’s own set of editable parameters. By editing the parameters, you can create many simple or complex mesh shapes. Create an equal-sided pyramid, a soccer ball, a wine glass and more. Limited only by your imagination (and some cool math limitations). Create complex mesh deformations with the superformula parameters.

У наступному розділі ми розглянемо типи меню та як використовувати ці параметри для «дизайнування» вашої сіті.

Activation – Активація#

  • Відкрийте Blender та перейдіть в Preferences – «Уподобання», потім у вкладку Add-ons – «Додатки».

  • Клацніть Add Mesh, потім Geodesic Domes для вмикання цього скрипту.

Instructions – Інструкції#

Головне – Main

Саме у меню Main ви будете робити більшість вашої роботи. Геодезичний стандартний трикутник буде показуватися в оглядвікні 3D Viewport та тут можна отримати доступ до параметрів створення об’єкта Object Creation. Будь ласка, зауважте: я вважаю, що легше використовувати параметри створення об’єкта Object Creation спершу, ніж переходити до граней Faces, підпірок Struts та ступиць Hubs, вони будуть пояснені у розділах нижче.

Наразі, давайте гляньмо на типи об’єктів та їх параметри:

Objects – Об’єкти

There are six Object types you can create by default. Each type has it’s own set of parameters. Using the parameters you can build upon these objects to create more object types. Object Types have unique parameter sets and share the Superformula parameters (described below).

Import Your Mesh – Імпорт Вашої Сіті:

Ви можете імпортувати свою сіть в геодезичні куполи Geodesic Domes для використання в скрипті. Це обмежується меню Faces, Struts та Hubs.

Geodesic Object Class Types – Типи Класу Геодезичний Об’єкт#

Please note, the Frequency parameters have a high impact on object creation. To create a Geodesic Dome you must increase the Frequency of the default Triangle.

Class

Клас 1 є «рівносторонній трикутник». Клас 2 є «куб».

Hedron – Гранник

Вибір між чотиригранником Tetrahedron, восьмигранником Octahedron, двадцятигранником Icosahedron.

Вказування – Point

Точка (вершина), ребро або грань, що вказує уверх.

Shape – Форма

Вибір між трикутним, шестикутним або зірковим типами граней.

Round – Округлення

Вибір між сферичним або плоским. (Може не працювати для всіх типів об’єктів.)

Geodesic Object Parameters – Параметри Геодезичного Об’єкта#

Frequency – Частотність

Підподіляються базові трикутники.

Radius – Радіус

Загальний радіус.

Eccentricity – Ексцентриситет

Масштабування по осі X/Y.

Squish – Розплющення

Масштабування по осі Z.

Square (X/Y) – Квадрат (X/Y)

Дія супереліпса по X/Y.

Square (Z) – Квадрат (Z)

Дія супереліпса по Z.

Rotate (X/Y) – Оберт (X/Y)

Дія обертання супереліпса по X/Y.

Rotate (Z) – Оберт (Z)

Дія обертання супереліпса по Z.

Dual – Подвійне

Грані стають вершинами, вершини стають гранями, ребра перевертаються.

Other Object Parameters#

Gap – Проміжок

Стискаються грані в напрямку. Додаються або вилучаються ряди граней на основі висоти (Z) або (X/Y).

Phase – Фаза

Оберт навколо опертя. Корисно для обертання деформації або використання з Gap.

Faces – Грані#

Ця секція додає видавлення та редагує структури граней на сіті.

Struts – Підпірки#

Ця секція дозволяє вам видавлювати об’єкт уздовж ребер сіті.

Hubs – Втулки#

Ця секція дозволяє вам розміщувати об’єкт у вершині на сіті.

Superformula Menu – Меню «Суперформула»#

Ці устави суперформули додають різноманіття устав, таких як прищемлювання, скручування, надуття та складніші типи редагування.

Reference – Довідка

Category – Категорія:

Add Mesh – Додання Сіті

Description – Опис:

Створюються типи Геодезичних об’єктів.

Location – Локація:

3D Viewport ‣ Add ‣ Mesh – «3D Оглядвікно > Додання > Сіть»

File – Файл:

тека add_mesh_geodesic_domes

Author – Автор:

Andy Housten

Maintainer – Підтримувач:

To Do

License – Ліцензія:

GPL

Support Level – Рівень Підтримки:

Community – Спільнота

Note – Примітка:

Цей додаток поставляється у комплекті з Blender’ом.