Dependency Graph Debug – Зневадження Графа Залежностей

Reference – Довідка

Category – Категорія:

Development – Розробка

Description – Опис:

Різноманітні засоби зневаджування графа залежностей.

Location – Локація:

Properties ‣ View Layers – «Властивості > Шари Огляду»

File – Файл:

depsgraph_debug.py

Author – Автор:

Sergey Sharybin

Installation – Інсталяція

  • Цей додаток поставляється у комплекті з Blender’ом.

  • Відкрийте Blender та перейдіть в Preferences – «Уподобання», потім у вкладку Add-ons – «Додатки».

  • Клацніть Development, потім Dependency Graph Debug для вмикання цього скрипту.

Description – Опис

  • To Do