Nuke Animation (chan) – Анімація Nuke (chan)

Reference – Довідка

Category – Категорія:

Import-Export – Імпорт-Експорт

Menu – Меню:

File ‣ Import/Export ‣ Nuke (.chan) – «Файл > Імпорт/Експорт > Nuke (.chan)»

Формат chan використовується для зберігання анімацій камери, включаючи локацію, обертання та факультативно поле огляду. Цей додаток може імпортувати та експортувати файли chan, використовуючи анімацію активного об’єкта.

Файл chan є файлом ASCII зі значеннями параметрів, що зберігаються у стовпцях, один стовпець на один параметр, один рядок на кадр. Властивостями, що зберігаються та читаються цим скриптом, є:

frame location.x location.y location.z rotation_euler.x rotation_euler.y rotation_euler.z angle_y

Сам формат файлу настільки простий, наскільки це можливо, але його простота є його найбільшою перевагою. Він використовується такими застосунками, як Nuke та Houdini, і тому так просто написати скрипт для імпорту чи експорту для їх обох швидко та легко.

angle_y означає вертикальне поле огляду. Це використовується для розрахунку об’єктива камери й застосовується лише до анімацій камери, тоді як імпортування/експортування анімації об’єкта цим параметром пропускається.

Usage – Використання

Цей додаток отримує поточно активний об’єкт (працює лише в режимі об’єкта Object Mode) та зберігає/завантажує його трансформації з або в простий файл ASCII по всьому діапазону анімації (заданому або в часолінії Timeline, або в уставах рендера). Все, що вам потрібно зробити, це вибрати об’єкт та запустити цей додаток у File ‣ Import/Export ‣ Nuke (.chan).

Зауважте, що Chan зберігає лише необроблені значення властивостей (rotation_x, rotation_y, rotation_z тощо), тому вам слід пам’ятати про порядок обертання. Іншими словами – порядки обертання під час експорту та імпорту повинні бути однаковими (обидва задаються в браузері файлів File Browser під час імпортування/експортування).

Ще одним аспектом є розмір датчика камери та його вплив на об’єктив камери. Ви можете задати розмір датчика, щоб це відповідало камерам з реального життя (стандарт в Blender’і є 32 × 18), найкращою практикою у цьому випадку є використання горизонтального припасування для камери (Nuke використовує це як стандарт). При імпортуванні камери з файлу chan вам слід пам’ятати про задання того самого розміру датчика, який ви мали в Nuke (або в іншому програмному забезпеченні, яке цю камеру експортувало).

Порада

File names – Імена файлів

Хорошою практикою є зберігати файли chan із зазначенням порядку обертань та розміром датчика в імені файлу (наприклад, camera_for_shot_ZXY_36x24.chan), щоб вам не доводилося шукати ці значення в старих файлах.

Порада

Exporting Geometry to Other Software – Експортування Геометрії в Інше Програмне забезпечення

Якщо вам бажано експортувати переміщення об’єктів в інше програмне забезпечення через формат OBJ, то вам слід зберегти його з уставами Z уверх, Y уперед. Після завантажування його в інше програмне забезпечення воно буде обернене на 90 градусів, але коли ви застосуєте файл chan, то воно стрибне на своє місце.