AutoCAD DXF#

Reference – Довідка

Category – Категорія:

Import-Export – Імпорт-Експорт

Menu – Меню:

File ‣ Import/Export ‣ AutoCAD DXF (.dxf)

Import – Імпорт#

Шари DXF показуються як групи Blender. Цей імпортер використовує бібліотеку DXF загального призначення з іменем «dxfgrabber».

DXF Type Mapping – Розкладання Типів DXF#

Щоб бути якомога не-руйнівним, цей імпортер націлюється розкладати якомога більше типів DXF на криві Blender.

DXF to Curves – DXF у Криві#

 • LINE як крива POLYLINE (з опцією злиття з’єднувальних ліній).

 • (LW)POLYLINE, (LW)POLYGON як крива POLYLINE, якщо вони немає інакших випинань, ніж крива BEZIER.

 • ARC, CIRCLE та ELLIPSE як криві BEZIER.

 • HELIX (3D) як криві BEZIER.

DXF to Meshes – DXF у Сіті#

 • MESH розкладається на об’єкт сіті за допомогою модифікатора Subdivision Surface, включаючи складку на ребрі.

 • POLYFACE та POLYMESH імпортуються в об’єкт сіті.

 • 3DFACE, SOLID, POINT імпортуються в один комбінований об’єкт сіті на шар, що зветься layername_3Dfaces.

Missing DXF Types – Відсутні Типи DXF#

 • Hatches – Штрихи

 • Leader – Пунктир

Properties – Властивості#

Merge Options – Опції Злиття#

Blocks As – Блоки Як

Блоки DXF можуть імпортуватися як пов’язані об’єкти або примірники груп. Пов’язані об’єкти використовують приріднення для під-блоків DXF (блоки в блоках).

Parent Blocks to Bounding Boxes – Предківські Блоки у Габаритні Коробки

Рисується габаритна коробка навколо блоків.

Merged Objects – Злиті Об’єкти

Оскільки Blender (v2.71) є досить повільним при додаванні об’єктів, то користувач може схотіти злити подібну геометрію DXF в один об’єкт.

By Layer – За Шаром

Produces one object per DXF layer. If a layer contains multiple data types that cannot be merged will still be individual objects.

By Layer and DXF Type – За Шаром та Типом DXF

Це друге не лише розрізняє між типами даних Blender’а, а також і між типами DXF, такими як LWPOLYLINE та POLYLINE.

By Layer and Closed No-bulge Polygons – За Шаром та Закритими Не-випуклими Полігонами

Закриті полілінії без випуклості, тобто без гнутих країв, можуть зливатися в одну єдину сіть. Це має сенс, коли полілінії DXF мають атрибут видавлення та/або підвищення, який базово описує трансформацію локації/обертання/масштабу. Якщо ця опція злиття обрана, то устави товщини лінії будуть проігноровані/вимкнені.

By Layer and DXF-Type and Blocks – За Шаром та Типом DXF і Блоками

Для файлів DXF з блоком, на який посилаються багато разів, ця опція дозволяє вставляти той самий блок багато разів за допомогою одного об’єкта з примірникованими гранями замість по одному об’єкту кожен раз, коли потрібно вставити блок. На жаль, це працює лише для вставлень блоків, що рівномірно масштабовані. Вставлення не-рівномірно масштабованих блоків імпортуються, як визначено в Blocks As.

Combine LINE Entities to Polygons – Комбінування Сутностей LINE в Полігони

Відокремлені лінії в DXF можуть зливатися в одну послідовну полі криву Blender. Подібно до Remove Doubles, але для кривих.

Line Thickness and Width – Товщина і Ширина Лінії#

Represent Line Thickness/Width – Представлення Товщини/Ширини Лінії

Атрибути товщини thickness та ширини width ліній DXF мають вплив на лінію у напрямках Z та X/Y відповідно. Наприклад, пряма лінія може перетворюватися в куб за допомогою її атрибутів. Тому, у Blender ці атрибути представляються за допомогою видавлення кривої, об’єктів скосу та конусності.

Merge by Attributes – Злиття за Атрибутами

Якщо обидві, Merged Objects та Represent Line Thickness/Width, активовані, то злиття об’єктів потрібно розширити для відокремлення всіх ліній з різними товщиною та шириною. За допомогою Merge by Attributes ця опція відокремлення також доступна без фактичного представлення товщини та ширини лінії.

Optional Objects – Факультативні Об’єкти#

Import TEXT – Імпорт TEXT

(TEXT, MTEXT)

Імпорт LIGHT – Імпорт LIGHT

Включає підтримку для кольорів AutoCAD.

Export ACIS Entities – Експорт Сутностей ACIS

Експортується 3D геометрія NURBS (BODY, REGION, PLANESURFACE, SURFACE, 3DSOLID) у файли ACIS-Sat, оскільки це формат AutoCAD, який зберігає NURBS у DXF. Ви отримаєте повідомлення про кількість збережених файлів .sat/.sab.

View Options – Опції Огляду#

Display Groups in Outliner(s) – Показ Груп у Структураторі(ах)

Перемикається режим показу структуратора Outliner у GROUPS (шари DXF розкладаються у групи).

Import DXF File to a New Scene – Імпорт Файлу DXF у Нову Сцену

Todo.

Center Geometry to Scene – Центрування Геометрії у Сцені

Центрується імпортована геометрія у центрі сцени; інформація зсуву зберігається як кастомна властивість у сцені.

Georeferencing – Геореференціювання#

Важливо: файли DXF не зберігають жодної інформації про систему координат / сферичну проєкцію її координат. Найкращою практикою є знати систему координат для вашого конкретного файлу DXF та увести цю інформацію в інтерфейс імпортера DXF так:

Pyproj

Installation: Download (Windows, macOS) Pyproj and copy it to

AppData/ApplicationSupport Folder/Blender/4.2/scripts/modules/.

In case you need to compile your own binary refer to this post on Blender Artists.

Pyproj є обгорткою Python для бібліотеки PROJ, добре відомої бібліотеки C, що використовується для конвертування координат між різними системами координат. Відкрито джерельні бібліотеки GIS, такі як PROJ, використовуються безпосередньо або опосередковано багатьма органами влади, а тому можуть вважатися добре підтримуваними.

Якщо Pyproj доступний, то імпортер DXF показує вибрання національних систем координат, але також дозволяє користувачу уводити кастомний код EPSG / SRID. Він також зберігає SRID як кастомну властивість у сцені Blender. Якщо сцена має вже таку властивість SRID, то координати конвертуються з вашого файлу DXF у цільову систему координат, а тому ви повинні визначити SRID для файлу DXF. Якщо немає жодної доступної кастомної властивості SRID, то SRID сцени стандартно буде тим самим, що й SRID.

No Pyproj – Нема Pyproj

У випадку, якщо Pyproj не доступний, то імпортер DXF буде використовувати лише його вбудований конвертор широти/довготи в X/Y. Для конверсії застосовується «поперечна проєкція Меркатора», яка уводить координату широта/довгота, що буде використана як центр проєкції. Координата широта/довгота додається у вашу сцену як кастомна властивість. Наступні імпорти будуть конвертувати будь-які координати широта/довгота в ту саму геореференцію.

Важливо: Досі підтримується лише конверсія широта/довгота в X/Y. Якщо ви маєте файл DXF з евклідовими Euclidean координатами, що посилаються на інший центр широта/довгота, то така конверсія ще не підтримується.

Rules of thumb for choosing an SRID – Емпіричні правила для обирання SRID

якщо ви маєте ваші дані з OpenStreetMap або якогось подібного вебсайту сервісу GIS, та експортували їх за допомогою QGIS або ArcGIS, то координати, швидше за все, будуть у вигляді широта/довгота, тоді використайте WGS84 як вашу SRID зі Pyproj або «spherical», якщо Pyproj не доступна. Для інших розкладок векторів DXF дуже ймовірно, що вони використовують локальні / національні системи координат.

Відкрийте DXF за допомогою редактора тексту (він має багато тисяч рядків) та зробіть освічений здогад, розглядаючи деякі координати. DXF працює з кодами груп «group codes», назва від Autodesk, вигадана для «key», як парах ключ/значення. X має код групи 10, Y має 20, Z має 30. Якщо ви знаходите такий патерн:

10, newline, whitespace, whitespace, NUMBER, newline,
20, newline, whitespace, whitespace, NUMBER, newline,
30, newline, whitespace, whitespace, NUMBER

то NUMBER буде, швидше за все, вашими координатами. Ви, мабуть, можете визначити за форматом та/або діапазоном координат, якою має бути система координат.

Export – Експорт#

Supported Data – Підтримувані Дані#

 • Грань сіті: POLYFACE або 3DFACE

 • Ребро сіті: LINE

 • Модифікатор (факультативно)

Unsupported Data – Непідтримувані Дані#

 • Вершина сіті: POINT

 • Крива: LINE або POLYLINE

 • Крива НОРБС: curved-POLYLINE

 • Текст: TEXT або (wip: MTEXT)

 • Камера: POINT або VIEW чи VPORT або (wip: INSERT(ATTRIB+XDATA))

 • Освітлювач: POINT або (wip: INSERT(ATTRIB+XDATA))

 • Порожняк: POINT чи (wip: INSERT)

 • Матриця об’єкта: видавлення (210-group), обертання, підвищення

 • 3D Оглядвікно: (wip: VIEW, VPORT)

 • Примірникування вершин: авто-примірниковано або (wip: INSERT)

 • Матеріал: властивості LAYER, COLOR та STYLE

 • Група: BLOCK та INSERT

 • Приріднювання: BLOCK and INSERT

 • Статус видимості: LAYER_on

 • Статус замороження: LAYER_frozen

 • Статус блокування: LAYER_locked

 • Surface – Поверхня

 • Meta – Мета

 • Armature – Арматура

 • Lattice – Решітка

 • IPO/Animation – ІПО/Анімація