Web3D X3D/VRML2

Reference – Довідка

Category – Категорія:

Import-Export – Імпорт-Експорт

Menu – Меню:

File ‣ Import/Export ‣ X3D Extensible 3D (.x3d/.wrl) – «Файл > Імпорт/Експорт > X3D Extensible 3D (.x3d/.wrl)»

Usage – Використання

TODO.

Properties – Властивості

Import – Імпорт

Transform – Трансформа

Forward / Up Axis – Вісь Уперед / Уверх

Оскільки багато застосунків використовують різні осі для «Уверх» – „Up“, то існують умовності для осей Уперед – Forward та Уверх – Up – Розкладаючи їх на різні осі, ви можете конвертувати обертання між стандартними осями уверх та вперед для застосунків.

Blender використовує Y уперед, Z уверх (оскільки огляд спереду дивиться уздовж напряму +Y). Наприклад, поширено для застосунків використовувати Y як вісь уверх, у такому випадку потребується -Z уперед, Y уверх.

Export – Експорт

Include – Включення

Selection Only – Лише Вибрання

When checked, only selected objects are exported. Instanced objects, for example collections that are instanced in the scene, are considered „selected“ when their instancer is selected.

Hierarchy – Ієрархія

TODO.

Named Decorations – Іменовані Декорації

TODO.

H3D Extensions – Розширення H3D

TODO.

Transform – Трансформа

Scale – Масштаб

TODO.

Forward / Up – Уперед / Уверх

Оскільки багато застосунків використовують різну вісь для вказування уверх, вони є перетворенням осі для цих устав, осі Уперед та Уверх – Розкладаючи їх на різні осі, ви можете конвертувати обертання між застосунками по стандартних осях уверх та уперед.

Blender використовує Y уперед, Z уверх (оскільки огляд спереду дивиться уздовж напряму +Y). Наприклад, поширено для застосунків використовувати Y як вісь уверх, у такому випадку потребується -Z уперед, Y уверх.

Geometry – Геометрія

Apply Modifiers – Застосування Модифікаторів

Export objects using the evaluated mesh, meaning the resulting mesh after all Modifiers have been calculated.

Triangulate – Триангулювання

TODO.

Normals – Нормалі

TODO.

Compress – Стиск

TODO.