Amaranth Toolset#

Колекція засобів та устав для підвищення продуктивності.

Activation – Активація#

  • Відкрийте Blender та перейдіть у меню Edit уподобань Preferences, потім в Add-ons.

  • Знайдіть Amaranth та активуйте цей додаток.

3D View – 3D Огляд#

Set Camera Bounds as Render Border – Задання Меж Камери як Границі Рендера#

При перебуванні в огляді камери ми можемо тепер задати для границі рендера такий же розмір, як і в огляду камери, щоб ми не рендерили поза цим оглядом. Це пришвидшує передогляд рендера.

Використання: Контекстні меню (RMB) при перебуванні в огляді камери Camera View.

Select Meshlights – Вибір Сітьоосвітлювачів#

Вибір усіх сітей, що емітують світло.

Використання: У заголовку 3D View, нагорі меню вибору.

Adjust Passepartout – Наладнання Паспарту#

Значення для паспарту локальних камер тепер доступно через контекстне меню при перебуванні в огляді камери.

Використання: Контекстні меню (RMB) при перебуванні в огляді камери Camera View.

Scene, Cameras, and Meshlights Count – Рахунок Сцен, Камер та Сітьоосвітлювачів#

Додання кількості сцен, камер та сітей, що емітують світло, в статистику у смугу статусу Status Bar.

Стандартно вимкнено, оскільки було багато повідомлень про сповільнення взаємодії зі сценами, в яких багато високополі об’єктів. Ніколи сам не стикався, але про всяк випадок.

Використання: Як тільки увімкнено в уподобаннях додатків, це з’явиться у смузі статусу Status Bar.

Wireframe Toggle – Перемикач Каркаса#

Увімкнення чи вимкнення показу каркаса на сітьових об’єктах. Це також працює на пов’язаних об’єктах/сценах, де ця опція не доступна.

«Display» буде вмикати каркас, тоді як «Clear» буде його вимикати.

Для обох станів використовуються наступні устави:

Draw All Edges – Рисування Всіх Ребер

Показ ребер навіть на компланарних гранях

Subdvision Optimal Display – Оптимальний Показ Підподілення

Увімкнення/Вимкнення опції «Optimal Display» для модифікаторів Підподілення

Only Selected Objects – Лише Вибрані Об’єкти

При увімкненні показ каркаса застосовується лише до вибраних об’єктів, при вимкненні до усіх.

All Scenes – Усі Сцени

Показ каркаса на всіх об’єктах у всіх сценах. Зручно при роботі з пов’язаними сценами, де неможливо мати доступ до опції Wireframe з інтерфейсу користувача.

Render – Рендер#

UI: Final Resolution – Інтерфейс Користувача: Фінальна Роздільність#

Показ позначки Final Resolution з розміром пікселів вашого рендера. Вона також показує фінальний розмір рендерів у границях.

Використання: Знаходження у панелі „Format“, властивостей Render.

Cycles: Set Samples Per – Cycles: Задання Вибірок#

Швидкий спосіб перегляду та задання вибірок рендера для кожної Сцени або Шару Огляду.

Використання: Знаходження в панелі Sampling, властивостей Render.

Object ID for Collection Instances – Ідентифікатор Об’єкта для Примірників Колекцій#

Заміщення індексу проходу Pass Index для всіх об’єктів у Колекції.

In order for the Pass Index to be loaded on computers without Amaranth installed, it will automatically create a text file (called AmaranthStartup.py) and save it inside the blend-file, this will auto-run on startup and set the Pass Index. Remember to have auto-run Python scripts on your Preferences.

Використання: Виберіть Instanced Collection та задайте Pass Index (інше значення, ніж нуль), а потім натисніть «Apply Object ID to Duplis» у панелі Relations властивостей Object.

Nodes Editor – Редактор Вузлів#

Display Image Node in Image Editor – Показ Вузла Зображення в Редакторі Зображень#

Швидкий спосіб перегляду зображення, призначеного для вузла Image.

Використання: Подвійне клацання на вузлі Image у редакторі вузлів Nodes Editor (Compositor або Cycles), повинен бути принаймні 1 редактор зображень доступним.

Node Templates: Vignette – Шаблони Вузлів: Віньєтка#

Додання набору вузлів для створення ефекту віньєтки, прикріпленого до вибраного вузла.

Vignette – Віньєтка

Наладнання розміру й позиції віньєтки за допомогою X/Y Маски Еліпса та значень ширини й висоти.

Usage: Find the templates in the Compositor’s header, «Template» drop-down. Or hit W.

Nodes: XYZ Sliders for Normal Node – Вузли: Повзунки XYZ для Вузла Нормаль#

Підправлення вузла Normal точніше за допомогою цих повзунків.

Використання: Знаходження в панелі Properties, при вибраному вузлі Normal.

Object / Material Indices Panel – Панель Індексів Об’єктів / Матеріалів#

При роботі з масками за ідентифікатором ID Masks у редакторі вузлів Nodes Editor, важко відстежувати, які Об’єкти/Матеріали мають який індекс проходу Pass Index.

Це додає панель на бічносмузі, коли вузол ID Mask вибрано. Активний об’єкт підсвічується між [квадратними дужками]

Використання: На бічносмузі редактора вузлів Nodes Editor, коли вузол ID Mask вибрано.

Shaders Extra Info – Додаткове Інфо Шейдерів#

Показ імені та типу поточного об’єкта. Це працює для Матеріалів та Освітлювачів.

Використання: Знаходження в заголовку Node Editor.

Nodes Stats – Статистика Вузлів#

Показ кількості вибраних та загалом вузлів в компонівнику.

Використання: Знаходження в Редакторі Вузлів для Компонування.

Nodes Simplify Panel – Панель Спрощення Вузлів#

Вимкнення/Увімкнення певних вузлів одночасно. Корисно для швидкого «спрощення» компонування.

Ця функціональність розробляється, головною проблемою на даному етапі є перемикання багато різних видів один після одного.

Експериментальна функціональність.

Використання: Знаходження в бічносмузі Nodes Editor (N).

Animation – Анімація#

Jump N Frames – Стрибок на N Кадрів#

Натиск Shift-Up або Shift-Down для стрибання вперед/назад кастомну кількість кадрів.

Корисно, наприклад, при анімуванні зі швидкістю 12 кадрів на секунду, щоб мати можливість перестрибувати на позицію кожної 1 секунди за допомогою шотката. Переконайтеся, що зберегли уподобання, щоб це значення збереглося та використовувалося в майбутньому.

Використання: Знаходження в уподобаннях Preferences, секція Animation, панель Timeline.

Current Frame Slider – Повзунок Поточного Кадру#

Наразі єдиний спосіб змінювати поточний кадр передбачає наявність відкритого редактора часолінії Timeline, але інколи цього немає або ви перебуваєте в повноекранному режимі перегляду. Ця функціональність додає повзунок Current Frame у контекстне меню.

Використання: Знаходження в меню, що викликається RMB (контекстно або з W у розкладці клавіш для вибору правою кнопкою миші), в режимах об’єкта Object або пози Pose, перетягання клацанням у боки або клацання посередині для задання кадру вручну.

Bone Motion Paths: Match Frame Range + Clear All Paths – Шляхи Руху Кісток: Узгодження Діапазону Кадрів + Зчищення Всіх Шляхів#

Clear All Paths – Зчищення Всіх Шляхів

Простий оператор для проходження через усі кістки та зчищення їх шляхів, корисно при наявності схованих кісток (інакше ви маєте проходити по кожній з них та зчищати вручну)

Match Current Frame Range – Узгодження Поточного Діапазону Кадрів

Установлення поточного діапазону кадрів як діапазону кадрів шляху руху.

Scene – Сцена#

Save & Reload File – Збереження та Перезавантаження Файлу#

При роботі з пов’язаними бібліотеками дуже часто вам потрібно зберігатися та завантажуватися знову, щоб бачити зміни.

Примітка: Оскільки ця функціональність призначена для пришвидшення процесу збереження/перезавантаження, то там немає жодного запиту про збереження.

Використання: Натиск Shift-Ctrl-W або знаходження на низу меню File

Refresh Scene – Освіження Сцени#

Освіження поточної сцени, корисно при роботі з бібліотеками або драйверами.

Використання: Натиск F5 або знаходження в контекстному меню W

Debug – Зневадження#

List Missing Images – Список Відсутніх Зображень#

Display a list of missing images (that is, images that can’t be found) Under a collapsible list.

Display the image name and its path, if the image is coming from a linked blend-file, display the path to it.

Clicking on the blend-file’s library path (Blender icon) will open the file in a new Blender instance.

Використання: Знаходження в панелі Scene Debug, під Scene Properties.

List Empty Material Slots – Список Порожніх Слотів Матеріалів#

Наявність порожніх слотів матеріалів без матеріалу, призначених в них, є рідкісним, але може траплятися. Інколи це через те, що матеріал був пов’язаний, а його пов’язання втрачено.

Кнопка «List Empty Material Slots» виведе список всіх об’єктів, що мають порожні слоти матеріалів.

Якщо об’єкти пов’язані, то це покаже список шляхів бібліотек, клацання на них відкриває новий примірник Blender з такою бібліотекою.

Використання: Знаходження в панелі Scene Debug, у Scene Properties.

List Cycles Material using X shader – Список Матеріалів Cycles, що використовують шейдер X#

Де X є бажаним для вас типом шейдерів. Це покаже (та виведе в консолі) список усіх матеріалів, що містять вказаний вами шейдер.

Добре для знаходження, чи є там будь-який матеріал сітьоосвітлювача (Emission), схований десь, або чи там багато глянцевих шейдерів, що дають шум.

Lighter’s Corner – Куток Освітлювача#

Список всіх освітлювачів у сцені, включаючи сітьоосвітлювачі (сіті, що мають Матеріал з шейдером Emission).

З цього списку можливо наладжувати видимість променів Ray Visibility (Camera, Diffuse, Glossy, Shadow) та рендереність.

Використання: Знаходження в панелі Lighter’s Corner, у Scene Properties.

File Browser – Браузер Файлів#

Go to Current Blend’s Folder – Переходження в Поточну Теку з Blend#

Швидкий спосіб перейти в поточно відкриту директорію з файлами blend.

Libraries Bookmark – Закладка Бібліотек#

The «Libraries» panel in the File Browser displays the path to all the libraries linked to that blend-file. That way you can quickly go to the folders related to the file.

Використання: Знаходження в панелі Libraries у браузері файлів File Browser. Клацайте на будь-який шлях для переходу в цю директорію.

Timeline – Часолінія#

Timeline Extra Info – Додаткове Інфо Часолінії#

Показує кількість кадрів до кадру кінця Frame End, дуже зручно особливо при рендерингу анімації або передогляду OpenGL.

Display current/end time in SMPTE.

Використання: Знаходження в заголовку редактора Timeline.

Modeling – Моделювання#

Symmetry Tools – Засоби Симетрії#

Два оператори для допомоги в зробленні сіті симетричною.

Find Asymmetric – Знаходження Асиметричного

Вибирає вершини, чия позиція не відповідає позиціям на протилежній стороні.

Make Symmetric – Зроблення Симетричним

Переміщення вибраних вершин для узгодження їх позицій з позиціями тих, що на іншій стороні.

Використання: Пошук (Spacebar) за Find Asymmetric, та оператори Make Symmetric.

Miscellaneous – Різне#

Color Management Presets – Передустави Управління Кольором#

Збереження ваших опцій управління кольором Color Management як передустав для легшого повторного використання.

Збереження більшості опцій з панелі Color Management, як-от устав вигляду та кольорів. Збереження точок кривих ще не підтримується.

Використання: Знаходження вибірника передустав на верху панелі Color Management під властивостями Render.

Instancing: Show Path of Libraries – Примірникування: Показ Шляху Бібліотек#

Display the library path of a linked Collection Instance. Click on the path to open that blend-file in a new Blender instance.

Використання: Знаходження в панелі Instancing, коли (пов’язаний) примірник колекції Collection Instance є активним.

Sequencer: Display Image File Name – Секвенсер: Показ Імені Файлу Зображення#

При пошуку по послідовності зображень показ імені файлу активної смужки для поточного кадру та її позиції грання (у квадратних дужках).

Usage: Find it in the sequencer header.

Reference – Довідка

Category – Категорія:

Interface – Інтерфейс

Description – Опис:

Колекція засобів та устав для підвищення продуктивності.

Location – Локація:

Everywhere – Усюди

File – Файл:

amaranth folder

Author – Автор:

Pablo Vazquez (pablovazquez)

Maintainer – Підтримувач:

Pablo Vazquez (pablovazquez)

License – Ліцензія:

GPL

Support Level – Рівень Підтримки:

Community – Спільнота

Note – Примітка:

Цей додаток поставляється у комплекті з Blender’ом.