Collection Manager – Менеджер Колекцій#

Цей додаток додає нову функціональність для управління колекціями через спливний інтерфейс та систему швидкого показу вмісту QCD (Quick Content Display) в оглядвікні 3D Viewport. Він також пропонує простий показ та модифікацію відношення об’єктів з колекціями.

../../_images/addons_interface_collection-manager_popup.png
../../_images/addons_interface_collection-manager_qcd.png

Activation – Активація#

 • Відкрийте Blender та перейдіть в Preferences – «Уподобання», потім у вкладку Add-ons – «Додатки».

 • Клацніть Interface, потім Collection Manager для вмикання цього скрипту.

Description – Опис#

Pop-up – Спливне#

Використовуйте M для виклику головного спливного інтерфейсу Collection Manager у 3D Viewport при знаходженні у режимі об’єкта Object Mode. Він може також бути знайдений в меню Object ‣ Collection – «Об’єкт > Колекція».

View Layer – Шар Огляду
Render – Рендер

Вмикається/вимикається рендеринг цього шару огляду за допомогою цього стяга.

View Layer – Шар Огляду

Меню Блоку Даних – Data-Block Menu – меню блоку даних поточного шару огляду.

Expand All Items – Розгорнення Всіх Елементів

Перемикається розгорнення або згорнення всіх колекцій. Доступно, лише якщо ви маєте підколекції.

Renumber QCD Slots – Перенумерування Слотів Швидкого Показу Вмісту

Показується лише, якщо швидкий показ вмісту QCD увімкнено в уподобаннях.

 • LMB – Перенумеровуються слоти QCD від кореневого слота (призначений слот) 1) донизу, для кожного рівня глибини (breadth first search).

 • Alt-LMB – Перенумеровуються з першої колекції верхнього рівня у патерні пошуку у ширину – breadth first search.

 • Ctrl-LMB – Перемикається патерн перенумерування на лінеарний. Цей патерн буде перенумеровувати пряму вниз по списку, незалежно від ієрархії.

 • Shift-LMB – Примушується перенумерування до розгалуження під кореневим слотом.

Підказка

Усі опції можуть комбінуватися між собою.

Undo – Скасування

Скасовує попередню дію.

Примітка

Зчищає в процесі будь-які дії копіювання або обміну.

Redo – Відновлення

Відновлює попередньо скасовану дію.

Specials – Спеціальне
Remove Empty Collections – Вилучення Порожніх Колекцій

Вилучаються всі колекції, що не мають жодних підколекцій чи об’єктів.

Purge All Collections Without Objects – Прочищення Всіх Колекцій Без Об’єктів

Вилучаються всі колекції, що не мають жодних об’єктів, незалежно від того, чи вони мають підколекції.

Select All Cumulative Objects – Вибір Усіх Кумулятивних Об’єктів

Вибір усіх об’єктів, що знаходяться в більше, ніж одній колекції.

Display Options – Опції Показу (іконка лійки)

Обирається, які перемикачі обмежень показуються в інтерфейсі, та чи ці перемикачі обмежень вирівнюються управо від огляду дерева.

Scene Collection – Колекція Сцени
Set Active Collection – Задання Активної Колекції

Установлює активну колекцію як колекцію сцени Scene Collection.

Name – Ім’я

Це статично і не може редагуватися.

Select All Objects in the Collection – Вибір Усіх Об’єктів в Колекції (кілька іконок)
 • LMB – Вибираються всі об’єкти в колекції (зневибирає всі інші об’єкти).

 • Shift-LMB – Додаються/Вилучаються всі об’єкти в колекції у/з вибрання.

 • Ctrl-LMB – Вибираються всі об’єкти в колекції та всі з її підколекцій (зневибирає всі інші об’єкти).

 • Shift-Ctrl-LMB – Додаються/Вилучаються всі об’єкти в колекції та всі з її підколекцій у/з вибрання.

Підсвічення іконок та кнопок використовуються для показу стану вибрання:

 • no icon – У цій колекції відсутні жодні об’єкти для вибирання.

 • no highlight – Жодні об’єкти не вибрані в цій колекції.

 • Diamond outline – Об’єкти присутні в колекції.

 • highlight – Один чи більше об’єктів вибрані в цій колекції.

 • Filled diamond – Усі об’єкти вибрані в цій колекції.

 • small dot and grayed out – Жоден з об’єктів не може бути вибрано в цій колекції (колекція прихована або позначена як не вибирана, або всі об’єкти позначені як не вибирані тощо). Примітка: Ця кнопка не вимкнена, щоб дозволити вибирання підколекцій; проте, якщо ви LMB клацнете на ній, то це зневибере всі об’єкти.

Підказка

Якщо ви пробуєте вибрати всі об’єкти в колекції, але діамант не заповнився, то це означає, що ви маєте один чи більше невибираних об’єктів в колекції.

Send Objects to Collection (multiple icons) – Відіслання Об’єктів у Колекцію (кілька іконок)
 • LMB – Переміщуються вибрані об’єкт(и) в колекцію.

 • Shift-LMB – Додаються/Вилучаються вибрані об’єкт(и) у/з колекції.

Іконки використовуються для показу стану об’єкта/вибрання:

 • Import – No objects are present in this collection.

 • Box outline – Об’єкти присутні, але жоден не вибрано в цій колекції.

 • 3 boxes with dashed outline – Колекція містить об’єкти, які вибрані, але активний об’єкт не міститься в цій колекції.

 • Filled box – Колекція містить активний об’єкт у вибранні.

Примітка

Активний об’єкт повинен також бути вибраним для позначення/переміщення.

Якщо жоден з об’єктів не вибрано, то ця кнопка вимкнена.

Global Restrictions – Глобальні Обмеження (іконки стяга, курсора, ока, екрана, камери, притримання, лише побічне)

Дивіться сторінку про структуратор Outliner щодо інформації про обмеження – Restrictions.

 • LMB – Вмикається обмеження для всіх колекцій. Клацайте знову для відновлення попереднього стану.

 • Shift-LMB – Інвертується стан обмеження для всіх колекцій.

 • Shift-Ctrl-LMB – Ізолюються колекції з вибраними об’єктами.

 • Shift-Alt-LMB – Вимикаються колекції з вибраними об’єктами.

 • Ctrl-LMB – Копіюється/вставляється стан обмеження для всіх колекцій. Клацніть на RTO для копіювання стану обмеження, потім клацніть на інше RTO для його вставки.

 • Ctrl-Alt-LMB – Обмінюється стан обмеження для всіх колекцій на інше обмеження. Клацніть на RTO для копіювання стану обмеження, потім клацніть на інше RTO для обміну місцями цих двох.

 • Alt-LMB – Відкидається попередній стан та все, що було збережено для Copy/Paste або Swap.

Tree View – Огляд Дерева

Показує колекції у межах поточно вибраної сцени.

Disclosure – Розкриття (іконка маленького трикутника)
 • LMB – Розгортаються/згортаються підколекції.

 • Shift-LMB – Ізолюється дерево. Згортає все, окрім поточного елемента та його предків/нащадків. Клацайте знову для відновлення попереднього стану.

 • Ctrl-LMB – Розгортаються/згортаються підколекції та їх нащадки.

Set Active Collection – Задання Активної Колекції

Клацайте для задання активної колекції для цієї колекції.

QCD Slot – Слот Швидкого Показу Вмісту

Задається, якому слоту швидкого показу вмісту QCD відповідає колекція. (Показується лише, якщо швидкий показ вмісту QCD увімкнено в уподобаннях.)

Name – Ім’я

Двічі LMB-клацайте для перейменування колекції.

Select All Objects in the Collection – Вибір Усіх Об’єктів в Колекції (кілька іконок)
 • LMB – Вибираються всі об’єкти в колекції (зневибирає всі інші об’єкти).

 • Shift-LMB – Додаються/Вилучаються всі об’єкти в колекції у/з вибрання.

 • Ctrl-LMB – Вибираються всі об’єкти в колекції та всі з її підколекцій (зневибирає всі інші об’єкти).

 • Shift-Ctrl-LMB – Додаються/Вилучаються всі об’єкти в колекції та всі з її підколекцій у/з вибрання.

Примітка

Дивіться секцію в Scene Collection, щоб отримати докладнішу інформацію.

Send Objects to Collection (multiple icons) – Відіслання Об’єктів у Колекцію (кілька іконок)
 • LMB – Переміщуються вибрані об’єкт(и) в колекцію.

 • Shift-LMB – Додаються/Вилучаються вибрані об’єкт(и) у/з колекції.

Примітка

Дивіться секцію в Scene Collection, щоб отримати докладнішу інформацію.

Local Restrictions – Локальні Обмеження (іконки стяга, курсора, ока, екрана, камери, притримання, лише побічне)
 • LMB – Вмикається/Вимикається обмеження колекції.

 • Shift-LMB – Ізолюється обмеження колекції зі збереженням предків, якщо це необхідно. Клацайте знову для відновлення попереднього стану.

 • Shift-Ctrl-LMB – Ізолюються обмеження колекції та її нащадків зі збереженням предків, якщо необхідно. Клацайте знову для відновлення попереднього стану.

 • Ctrl-LMB – Вмикаються/вимикаються обмеження колекції та її нащадків.

 • Alt-LMB – Відкидається попередній стан.

Remove X – Вилучення

Вилучається колекція.

Filtering – Фільтрування
By Name – За Іменем

Поле тексту для фільтрування колекцій за іменем.

Invert <-> – Інверт

Інвертується фільтрування (інвертує колекції, показані в огляді дерева так, щоб те, що показується, ховається, а те, що було сховане, стає показуватися).

By Selected (3 boxes with dashed outline icon) – За Вибраним (3 поля з пунктирно обрисованою іконкою)

Фільтруються колекції за вибраними об’єктами (показуються лише колекції, що містять вибрані об’єкти).

By QCD Slots – За Слотами Швидкого Показу Вмісту (іконка клавіші Q)

Фільтруються колекції за тим, що призначені як слоти швидкого показу вмісту QCD (показуються лише колекції, що відповідають слоту QCD). Показується лише, якщо швидкий показ вмісту QCD увімкнено в уподобаннях.

Підказка

Усі опції можуть комбінуватися між собою.

Add Collection, Add Subcollection – Додання Колекції, Додання Підколекції

Самоочевидно.

Примітка

Якщо огляд дерева фільтрується при додаванні колекцій, то нові колекції, що не відповідають правилам фільтрування, будуть показуватися, допоки фільтрування не зміниться.

Phantom Mode – Режим Фантома

Усі зміни видимості, зроблені у цьому режимі, будуть відкинуті, коли він вимкнеться.

Увімкнення режиму фантома Phantom Mode зберігає поточний стан обмежень і дозволяє вам редагувати їх без страху за втрату їх поточного стану. Після завершення вимикання режиму фантома Phantom Mode відновить збережений стан.

Примітка: Ви не зможете редагувати будь-що, окрім обмежень, у режимі Phantom Mode.

Apply Phantom Mode – Застосування Режиму Фантома (іконка галочки)

Застосовує всі зміни, зроблені для RTOs при перебуванні в Phantom Mode, та виходить з цього режиму.

QCD – ШПВ (швидкий показ вмісту)#

Система швидкого показу вмісту Quick Content Display надає спосіб швидко взаємодіяти з колекціями, дозволяючи вам призначати до 20 колекцій як слоти QCD. Ви можете далі взаємодіяти з цими слотами, використовуючи хоткеї або віджет для перегляду або переміщення об’єктів в них.

3D Viewport Header Widget – Віджет Заголовка 3D Оглядвікна#

Віджет заголовка складається з кнопок перемикачів швидкого огляду Quick View Toggles та 20 слотів QCD.

Quick View Toggles – Перемикачі Швидкого Огляду (іконка ока)
 • Create All QCD Slots – Створення Всіх Слотів Швидкого Показу Вмісту. (Створює будь-які відсутні слоти швидкого показу вмісту QCD, щоб ви отримали повні)

 • Enable All QCD Slots – Увімкнення Всіх Слотів Швидкого Показу Вмісту.

 • Enable All QCD Slots Isolated – Увімкнення Всіх Слотів Швидкого Показу Вмісту Ізольовано. (Вмикає всі слоти швидкого показу вмісту QCD та вимикає будь-які не слоти QCD)

 • Isolate Selected Objects Collections – Ізолят Вибраних Колекцій Об’єктів.

 • Disable Selected Objects Collections – Вимкнення Вибраних Колекцій Об’єктів.

 • Disable All Non QCD Slots – Вимкнення Всіх Не Слотів Швидкого Показу Вмісту.

 • Disable All Collections – Вимкнення Всіх Колекцій.

 • Select All QCD Objects – Вибір Всіх Об’єктів Швидкого Показу Вмісту. (Вибираються всі об’єкти, що належать до увімкнених слотів швидкого показу вмісту QCD)

 • Discard QCD History – Відкинення Історії Швидкого Показу Вмісту (Відкидає попередні стани слотів швидкого показу вмісту QCD)

Hotkeys – Хоткеї:

 • LMB – Enable All QCD Slots – Увімкнення Всіх Слотів Швидкого Показу Вмісту.

 • Alt-LMB – Select All QCD Objects – Вибір Всіх Об’єктів Швидкого Показу Вмісту.

 • LMB натиснено утримання – Відкриває меню зі всіма перемикачами швидкого огляду Quick View Toggles.

QCD Slots – Слоти Швидкого Показу Вмісту

20 кнопок у двох рядах групами по п’ять, де перший ряд починається зі слота 1, а другий – зі слота 11.

Стан кожного слота показується комбінацією наступних індикаторів:

 • x – Непризначений слот.

 • non-highlighted – не-підсвічено – невидимий слот.

 • highlighted – підсвічено – видимий слот.

 • no icon – без іконки – немає об’єктів у цьому слоті.

 • horizontal line icon – іконка горизонтальної лінії – об’єкти присутні у цьому слоті.

 • circle icon – іконка кола – один або більше об’єктів у цьому слоті вибрано.

 • dot icon – іконка точки – активний об’єкт є у цьому слоті.

Assigned Slot Hotkeys – Призначені Хоткеї Слотів:

 • LMB – Огляд одиничного слота, виключаючи всі інші.

 • Shift-LMB – Додається/вилучається слот в/з огляду.

 • Ctrl-LMB – Переміщуються вибрані об’єкти у слот.

 • Shift-Ctrl-LMB – Додаються/вилучаються вибрані об’єкти у/зі слота.

 • Alt-LMB – Замінюється вибрання об’єктами з цього слота.

 • Shift-Alt-LMB – Додаються/вилучаються об’єкти слота в/з вибрання.

Unassigned Slot Hotkeys – Непризначені Хоткеї Слотів:

 • LMB – Створення слота.

 • Shift-LMB – Створення слота та ізолювання його, виключивши всі інші з огляду.

 • Ctrl-LMB – Створення слота та переміщення вибраних об’єктів у нього.

 • Shift-Ctrl-LMB – Створення слота та додання вибраних об’єктів у нього.

Примітка

Номер слота та асоційоване з ним ім’я колекції, а також всі відповідні хоткеї показуються в підказці засобу при нависанні миші над слотом.

Move Widget – Переміщення Віджета#

Використовуйте V для викликання переміщення віджета Move widget в оглядвікні 3D Viewport при перебуванні в режимі об’єкта Object Mode. Це може також бути знайдено в меню Object ‣ Collection – «Об’єкт > Колекція».

Переміщення віджета Move Widget спільно використовує його розставу та індикатори з віджетом заголовка 3D Viewport.

Hotkeys – Хоткеї

 • LMB – Переміщуються вибрані об’єкти у слот.

 • Shift-LMB – Додаються/вилучаються вибрані об’єкти у/зі слота.

 • 0 - 9 – Переміщуються вибрані об’єкти у слот 1-10 (0 – це слот 10).

 • Alt-0 - Alt-9 – Переміщуються вибрані об’єкти у слот 11-20 (0 – це слот 20).

 • Shift-0 - Shift-9 – Додаються/вилучаються вибрані об’єкти у/зі слота 1-10 (0 – це слот 10).

 • Shift-Alt-0 - Shift-Alt-9 – Додаються/вилучаються вибрані об’єкти у/зі слота 11-20 (0 – це слот 20).

3D Viewport Hotkeys – Хоткеї 3D Оглядвікна#

Object Mode – Режим Об’єкта

QCD – ШПВ (швидкий показ вмісту)
 • 0 - 9 – Огляд слота 1-10 (0 – це слот 10). Виключає всі інші.

 • Alt-0 - Alt-9 – Огляд слота 11-20 (0 – це слот 20). Виключає всі інші.

 • Shift-0 - Shift-9 – Додаються/вилучаються слоти 1-10 (0 – це слот 10) в/з огляду.

 • Shift-Alt-0 - Shift-Alt-9 – Додаються/вилучаються слоти 11-20 (0 – це слот 20) в/з огляду.

 • Shift-= – Enable All QCD Slots – Увімкнути Всі Слоти ШПВ.

 • = – Isolate Selected Objects Collections – Ізолювати Вибрані Колекції Об’єктів.

 • Minus – Disable Selected Objects Collections – Вимкнути Вибрані Колекції Об’єктів.

 • Shift-Alt-= – Disable All Non QCD Slots – Вимкнути Всі Не Слоти ШПВ.

 • Ctrl-Alt-= – Disable All Collections – Вимкнути Всі Колекції.

 • Shift-Ctrl-= – Select All QCD Objects – Вибрати Всі Об’єкти ШПВ.

 • Alt-= – Discard QCD History – Відкинути Історію ШПВ.

Disable Objects – Вимкнення Об’єктів (доступно лише, якщо увімкнено в уподобаннях.)
 • H – Disable Selected – Вимкнення Вибраного.

 • Shift-H – Disable Unselected – Вимкнення Невибраного.

 • Alt-H – Restore Disabled Objects – Відновлення Вимкнених Об’єктів.

Edit Mode – Режим Редагування

Усі хоткеї режиму об’єкта Object Mode, за винятком хоткеїв для Select All QCD Objects та Disable Objects. (Доступно лише, якщо увімкнено в уподобаннях.)

 • AccentGrave – меню режиму вибору сіті Mesh Select Mode.

Примітка

Слоти з об’єктами, які не є у режимі об’єкта Object Mode, не можуть бути виключені.

Preferences – Уподобання#

Disable objects instead of hiding – Вимкнення об’єктів замість ховання

Заміняє хоткеї ховання об’єктів хоткеями для вимкнення об’єктів натомість та додає ці опції в меню Object ‣ Show/Hide – «Об’єкт > Показ/Схов».

Вимикання об’єктів запобігає їх показу знову, коли стяг виключення колекції вмикається та вмикається, а тому буде берегти видимість об’єкта при перемиканні слотів QCD.

QCD – ШПВ (швидкий показ вмісту)

Вмикається система швидкого показу вмісту QCD.

QCD Hotkeys – Хоткеї Швидкого Показу Вмісту

Вмикаються хоткеї оглядвікна 3D Viewport у режимі об’єкта Object Mode.

QCD Edit Mode Hotkeys – Хоткеї Режиму Редагування Швидкого Показу Вмісту

Вмикаються хоткеї оглядвікна 3D Viewport у режимі редагування Edit Mode.

QCD 3D Viewport Header Widget

Enable the widget containing the QVT menu and a graphical representation of the 20 QCD slots in the right-hand corner of the 3D Viewport header.

Примітка

Create All QCD Slots and Enable All QCD Slots Isolated (from the QVT menu) currently don’t have hotkeys and are only available through this widget.

QCD Move Widget – Рухомий Віджет Швидкого Показу Вмісту:
Tool Theme Overrides – Заміщення Теми Засобу

Вмикаються заміщення у цій секції для зміни кольору індивідуальних елементів у рухомому віджеті QCD Move Widget (Кольори, стандартні для поточної теми).

Icon Alpha – Альфа Іконки

Безпрозорість іконок для вибраних (але не активного) об’єктів та невибраних об’єктів.

Примітка

Значення для альфа іконки не заміщуються та завжди впливають на рухомий віджет QCD Move Widget.

Відомі Проблеми – Known Issues#

 • Пов’язані колекції не підтримуються.

 • Два слоти QCD можуть обмінюватися колекціями, якщо ці колекції знаходяться під тим самим предком та ви перейменовуєте одну колекцію іменем іншої, потім скасовуєте це перейменування та відновлюєте це перейменування.

Glossary – Глосарій#

General – Загальне
Chaining – Зчіплювання:

Залежно від предків, чи може RTO бути активним.

QCD – ШПВ (швидкий показ вмісту):

Quick Content Display – Швидкий Показ Вмісту.

QVT – ПШО (перемикачі швидкого огляду):

Quick View Toggles – Перемикачі Швидкого Огляду.

RTO – ОПО (опція перемикання обмеження):

Restriction Toggle Option – Опція Перемикання Обмеження.

RTO Short Forms – Короткі Форми Опцій Перемикання Обмеження
EC – СВ (стяг виключення):

Exclude Checkbox – Стяг Виключення. (Виключає колекцію з поточного шару огляду – впливає як оглядвікно 3D Viewport, так і на рендер – без зчіплювання.)

SS – ВБ (вибираність):

Selectability – Вибираність. (Вимикає вибрання для всіх колекцій в усіх шарах огляду – впливає на оглядвікно 3D Viewport – зчіплювання.)

VV – ВД (видимість):

Visibility – Видимість. (Ховає колекцію з поточного шару огляду – впливає на оглядвікно 3D Viewport – зчіплювання.)

DV – ВО (вимкнення оглядвікон):

Disable Viewports – Вимкнення Оглядвікон. (Вимикає колекцію в усіх шарах огляду – впливає на оглядвікно 3D Viewport – зчіплювання.)

RR – РД (рендереність):

Renderability – Рендереність. (Вимикає для колекції здатність рендеритися в усіх шарах огляду – впливає на рендер – зчіплювання.)

HH – ПТ (притримання):

Holdout – Притримання. (Відмасковує колекцію з шару огляду – впливає на рендер – не-зчіплювання.)

IO – ЛП (лише побічне):

Indirect Only – Лише Побічне. (Робить внесок колекції лише побічним (тіні/відбиття) у рендер для поточного шару огляду – впливає на рендер – не-зчіплювання – лише Cycles.)

Reference – Довідка

Category – Категорія:

Interface – Інтерфейс

Description – Опис:

Система управління колекціями.

Location – Локація:

3D Viewport – 3D Оглядвікно

File – Файл:

object_collection_manager folder

Author – Автор:

Imaginer (Ryan Inch)

Maintainer – Підтримувач:

Imaginer

License – Ліцензія:

GPL

Support Level – Рівень Підтримки:

Community – Спільнота

Note – Примітка:

Цей додаток поставляється у комплекті з Blender’ом.