Material Utilities – Утиліти Матеріалів#

Materials Utilities/Specials is designed to help with batch materials tasks. The add-on works in either EEVEE or Cycles renderers. Common tasks are available from the Shift-Q pop-up menu and also the Materials Specials menu.

Activation – Активація#

  • Відкрийте Blender та перейдіть в Preferences – «Уподобання», потім у вкладку Add-ons – «Додатки».

  • Клацніть Material, потім Material Utilities для вмикання цього скрипту.

Add-ons Preferences – Уподобання Додатків

Обираються стандартні устави для дій додатків тут.

Interface – Інтерфейс#

Розміщено у 3D Viewport, хоткей Shift-Q.

Розміщено в Properties ‣ Materials ‣ Specials – «Властивості > Матеріали > Спеціальне».

../../_images/addons_materials_material-utils_example.jpg

Instructions – Інструкції#

Assign Material + – Призначення Матеріалу

Призначається матеріал для поточного вибрання. Список усіх матеріалів та пошук матеріалу за іменем.

Select by Material (magnifying glass icon) – Вибір за Матеріалом (іконка лупи)

У режимі редагування Edit або об’єкта Object ви можете вибирати, базуючись на матеріалі. Грані з обраним матеріалом стануть вибраними. Усі об’єкти з обраним матеріалом будуть вибрані в режимі об’єкта Object Mode.

Copy Material to Selected (ID icon) – Копія Матеріалу на Вибране (іконка ідентифікатора)

Копіюється матеріал з активного об’єкта на вибрані об’єкти.

Clean Slots (glossy sphere icon) – Очищення Слотів (іконка глянцевої сфери)
Clean Material Slots X – Очищення Слотів Матеріалів

Для всіх вибраних об’єктів вилучає всі порожні та невикористані слоти матеріалів (не призначені для жодних полігонів). Через поточні обмеження Blender’а доступно лише в режимі об’єкта Object Mode (ця опція буде затінена в режимі редагування Edit Mode).

Remove Active Material Slots - – Вилучення Слотів Активного Матеріалу

Todo.

Remove All Material Slots (X) – Вилучення Всіх Слотів Матеріалів

Вилучає всі слоти матеріалів для активного об’єкта.

Replace Material (overlay icon) – Заміна Матеріалу (іконка накладу)

Замінюється матеріал за іменем. Дозволяє вам замінювати один матеріал іншим. Факультативно для всіх об’єктів в blend, інакше лише для вибраних редаговних об’єктів. Додаткова опція дозволяє вам оновлювати вибрання об’єктів для показу того, які об’єкти задіяні, а які ні.

Set Fake User (shield icon) – Задання Фейкового Користувача (іконка щита)

Дозволяє вам задати для всіх матеріалів фейкового користувача. Це дуже корисно при збереженні матеріалів для подальшого використання.

Change Material Link (chain icon) – Зміна Пов’язання Матеріалу (іконка ланцюга)

Todo.

Specials (star icon) – Спеціальне (іконка зірки)
Merge Base Names – Злиття Базових Імен

Todo.

Join by Material – Сполучення за Матеріалом

Todo.

Slot to Top/Slot to Bottom – Слот на Верх/Слот на Низ

Переміщується слот на верх або на низ стека.

Подальша вичерпна документація може бути знайдена у репозиторії співавторів Github repository.

Reference – Довідка

Category – Категорія:

Material – Матеріал

Description – Опис:

Меню засобів матеріалів (призначення, вибір…) у 3D Оглядвікні.

Location – Локація:

3D Viewport Shift-Q – 3D Оглядвікно

File – Файл:

тека materials_utils

Author – Автор:

MichaleW, ChrisHinde

Maintainer – Підтримувач:

MichaleW, ChrisHinde

License – Ліцензія:

GPL 3+

Support Level – Рівень Підтримки:

Community – Спільнота

Note – Примітка:

Цей додаток поставляється у комплекті з Blender’ом.