Loop Tools - Засоби Петель#

Todo.

Activation – Активація#

  • Відкрийте Blender та перейдіть в Preferences – «Уподобання», потім у вкладку Add-ons – «Додатки».

  • Клацніть Mesh, потім Loop Tools для вмикання цього скрипту.

Description – Опис#

Bridge – Міст#

Існує два головних способи використовувати засіб Bridge. Перший метод – вибрати два групи граней і потім запустити цей засіб. Другий метод – вибрати дві (закриті) петлі ребер. Обидва методи можуть змішуватися, і ви можете навіть мостувати Bridge кілька груп одночасно. Скрипт буде намагатися зробити освічену здогадку про те, які групи повинні з’єднуватися.

Bridge спільно використовує устави із засобом Loft, тому змінювання устави для одного з цих засобів буде також змінювати її для іншого засобу.

Segments – Сегменти

Кількість граней, що використовуються для мостування відстані між двома петлями. Один сегмент означає, що лише грані будуть створені. Два (або більше) сегментів означає, що створюється проміжна лінія (або лінії) вершин, тож дві або більше граней можуть бути визначені між петлями. Якщо це значення задано як нуль, то скрипт автоматично розраховує найкращу кількість сегментів, щоб підтримувати грані якомога квадратними.

Minimum Width – Мінімум Ширини

This option has no label, but is located directly to the right of the segments setting. The simple explanation: 0% lot of triangles, 100% mostly square faces. There is a bit more to it though. It determines when a new vertex has to be created, or when to use the vertex next to it. It does this based on the distance between these vertices compared to the distance between the vertices in the original loops. So 50% means that if the distance between two vertices that will be newly created is smaller than half the distance between two vertices in the original loop, they will be merged together, resulting in only a single new vertex.

Interpolation – Інтерполяція

Це може бути задано як кубічно або як лінеарно. Лінеарна – це просто плоска інтерполяція, тоді як кубічна намагається зберігати тангенси поверхні, що призводить до більш плавних кривих.

Strength – Сила

Опція сили доступна лише, коли режим інтерполяції задано як кубічний. Задання сили як нуль дає результат, дуже схожий на лінеарну інтерполяцію, тоді як вищі значення сили дають більш плавні криві. Задання від’ємного значення сили змінює напрямок кривої. Або описуючи більш наочно: це робить спорожнені об’єми надутими й навпаки. М’які ліміти цієї опції задаються в діапазоні від -3 до +3, але ви можете легко призначити більші або менші значення, вручну увівши число, замість використовування повзунка. Це працює так само, як і зі звичайними повзунками в Blender.

Remove Faces – Вилучення Граней

При використовуванні уводу вибрання граней внутрішні грані будуть вилучені після мостування.

Через деякі обмеження у Blender значення вагомості, призначені для модифікатора Bevel, можуть бути трохи змінені (приблизно на 0.01), коли ця опція увімкнена.

Twist – Кручення

Визначає, які вершини в обох петлях з’єднуються одна з одною. Це може використовуватися для мистецьких потреб або для коректування неправильного результату, даного цим скриптом.

Reverse – Розворот

Ця опція повинна використовуватися лише, якщо скрипт дає неправильний результат. Він розвертає порядок, в якому вершини з’єднуються, і може вирішувати проблеми, коли скрипт дає результат, що виглядає перевернутим. Це трохи важко описати, але просто спробуйте це один раз, і ви одразу зрозумієте, що це робить.

Creating Holes – Створювання Отворів#

Ви можете додатково створювати отвори в об’єкті за допомогою засобу Bridge. Виберіть дві або більше граней та запустіть засіб Bridge.

Circle – Коло#

Існує два коректних уводи для засобу кола: вибір одиничної вершини або вибір закритої чи відкритої петлі ребер. Ви можете також оперувати засобом на кількох одночасно уводах та змішувати типи уводів.

Method – Метод
Best Fit – Найкраща Підгонка

Коли вибрано Best Fit, то коло розраховується за допомогою нелінеарного методу найменших квадратів. Це в основному означає, що коло, яке розраховується за допомогою цією опції, припасовується до вибраних вами вершин.

Fit Inside – Припасування Всередину

Вибір Fit Inside буде розраховувати коло таким чином, що жодна з вершин не буде переміщена від центра розрахованого кола. Це корисно, коли ви хочете зберегти топологію оточувальної сіті.

Flatten – Сплощення

При увімкненні увід буде сплощуватися до оптимальної площини. Це включає центральну вершину, якщо увід складався з одиничної вершини. При вимкненні увід буде проєктуватися на наявну сіть.

Radius – Радіус

Це заміщає радіус, розрахований цим скриптом. Корисно, якщо ви бажаєте створити кілька кіл однакового розміру або якщо вам потрібна більша точність.

Regular – Регулярне

Коли ця опція вибрана, то вершини на колі будуть всі мати однакову відстань між собою.

Influence – Вплив

Сила цього засобу. Нульовий відсоток впливу означає, що жодних змін не буде зроблено для сіті. 100% впливу означає, що увід буде повністю трансформований у коло.

Curve – Крива#

Існує два дійсні методи уводу для засобу кривої. Перший – вибрати дві або більше вершини з однієї й тієї ж петлі. Ви можете робити це для кількох петель одночасно, щоб заощадити час.

Другий метод – вибрати одну або кілька цілих петель. Якщо вибрано повну петлю, то засіб кривої не буде працювати на такій петлі, а на всіх петлях, перпендикулярних до неї, і використовуватиме вершини на вибраних петлі(ях) як керувальні точки.

Interpolation – Інтерполяція

Cubic дає плавну криву, розраховану за допомогою алгоритму природного кубічного сплайна. Linear розраховує прямі лінії через керувальні точки.

Restriction – Обмеження

Це обмежує рух вершин лише в одному напрямку. Відступ Indent дозволяє рухи лише до сіті, тоді як видавлення Extrude дозволяє рух лише від сіті (у напрямку нормалі).

Boundaries – Рубежі

Якщо увімкнено, то крива не буде розтягуватися поза вершини уводу. Це лімітує засіб лише підсекцією сіті.

Regular – Регулярне

Це буде рівномірно розповсюджувати вершини уздовж кривої. Інколи це може створювати дивні результати, оскільки рівномірний розподіл не завжди можливий (оскільки вибрані увідні вершини не переміщуються). Якщо це так, то просто вимкніть цей стяг.

Influence – Вплив

Сила цього засобу. Нульовий відсоток впливу означає, що жодних змін не буде зроблено для сіті. 100% впливу означає, що цей засіб буде мати максимум ефекту.

Flatten – Сплощення#

Будь-яке вибрання вважається прийнятним уводом для засобу сплощення.

Plane – Площина

Метод, що використовується для розрахунку площини, на якій увід сплощується.

Best Fit – Найкраща Підгонка

Розраховує площину так, щоб в середньому вершинам перемістилися найменше при сплощенні.

Normal – Нормаль

Є ідентичним до масштабування уводу на нуль по локальній Z, коли орієнтація задана як normal (так G Z Z 0). Головно це включено для здійснення простого порівняння між методами сплощення.

View – Огляд

Сплощує увід на площині, перпендикулярній до кута оглядвікна. Тож, коли ви запускаєте цей засіб, здається, що нічного не змінилося, але коли ви обернете оглядвікно, то ви побачити, що відбулося.

Influence – Вплив

Сила цього засобу. Нульовий відсоток впливу означає, що жодних змін не буде зроблено для сіті. 100% впливу означає, що увід буде повністю сплощено.

Loft – Обтягнення#

Для обтягнення ви можете використовувати той самий метод уводу, що й для Bridge: вибір груп граней або вибір (закритих) петель. Ви можете змішувати методи уводу. На відміну від Bridge, ви можете вибрати більше, ніж дві увідні групи, та мостувати їх послідовно.

Loft спільно використовує його устави із засобом Bridge, тому зміна устави для одного з цих засобів буде також зміною для іншого засобу. Для повного обговорення всіх устав погляньте на устави Bridge. Нижче ви знайдете деяку специфічну інформацію для засобу обтягнення.

Segments – Сегменти

Це ідентично для устави Segments засобу Bridge tool, але установлення її як автоматично (сегменти = 0) має перевагу для засобу обтягнення. При дозволі скрипту визначати кількість потрібних сегментів він може створювати різні кількості сегментів між різними петлями.

Loop – Зациклення

З’єднує першу та останню петлі між собою.

Relax – Розслаблення#

Увід засобу розслаблення складається з одиничної (часткової) петлі.

Interpolation – Інтерполяція

Визначає, як розраховується фінальна позиція вершин. Cubic використовує природний кубічний сплайн для проєктування на нього вершин, Linear проєктує вершини на прямі лінії.

Слово застереження: коли ви використовуєте засіб розслаблення на закритій петлі (петля, де всі вершини з’єднуються на двох інших вершинах в тій самій петлі), ви можете краще використовувати кубічну інтерполяцію замість лінеарної. Якщо ви використовуєте лінеарну інтерполяцію, то обсяг петлі швидко зменшиться.

Input – Увід
Selection – Вибрання

Коли установлено Selection, то засіб буде працювати лише на вибраних вершинах.

Паралельно (все) – Parallel (all)

Установлювання на Parallel (all) також буде включати вершини на всіх паралельних петлях.

Iterations – Ітерації

Кількість запусків засобу. Вища кількість дає плавніший результат.

Regular – Регулярне

Якщо ця опція вибрана, то вершини будуть розподілятися рівномірно уздовж петлі.

Space – Простір#

Увід засобу простору складається з одиничної (часткової) петлі.

Interpolation – Інтерполяція

Cubic розподіляє вершини уздовж натурального кубічного сплайна наскрізь, тоді як Linear проєктує вершини на вже наявні ребра.

Input – Увід
Selection – Вибрання

Коли установлено Selection, то засіб буде працювати лише на вибраних вершинах.

Паралельно (все) – Parallel (all)

Установлювання на Parallel (all) також буде включати вершини на всіх паралельних петлях.

Influence – Вплив

Сила цього засобу. Нульовий відсоток впливу означає, що жодних змін не буде зроблено для сіті. 100% впливу означає, що цей засіб буде мати максимум ефекту.

Дивись також

Для ілюстрованого пояснення всіх устав засобу відвідайте script home page.

Please see the old Wiki for the archived original docs.

Reference – Довідка

Category – Категорія:

Mesh – Сіть

Description – Опис:

Інструментарій моделювання сітей. Різні засоби для полегшення моделювання.

Location – Локація:

3D Viewport ‣ Sidebar ‣ Edit tab – вкладка «3D Оглядвікно > Бічносмуга > Редагування», 3D Viewport Edit Mode ‣ context menu – контекстне меню режиму редагування в 3D Оглядвікні

File – Файл:

mesh_looptools.py

Author – Автор:

Bart Crouch

License – Ліцензія:

GPL

Note – Примітка:

Цей додаток поставляється у комплекті з Blender’ом.