Grease Pencil Tools – Засоби Нарисного Олівця

Набір засобів для рисування нарисним олівцем Grease Pencil.

Activation – Активація

 • Відкрийте Blender та перейдіть в Preferences – «Уподобання», потім у вкладку Add-ons – «Додатки».

 • Клацніть Object, потім Grease pencil tools для вмикання цього скрипту.

Tools – Засоби

Box Deform – Рамка Деформ

Створюється рамка деформації навколо штрихів нарисного олівця Grease Pencil. Натисніть Ctrl-T для запуску режиму деформації.

Операційний обсяг залежить від режиму:

 • Object Mode – Режим Об’єкта: увесь об’єкт нарисного олівця Grease Pencil деформується.

 • Edit Mode – Режим Редагування: деформуються вибрані точки.

 • Draw Mode – Режим Рисування: деформуються лише останні штрихи.

Шоткати, доступні під час деформації:

 • Spacebar/ Return для підтвердження.

 • Delete/ Backspace/ Ctrl-T/ Tab (двічі) для касування.

 • M для перемикання між режимами Linear та Spline.

 • 1-9 для установлення рівня підподілення рамки.

 • Ctrl-Left/ Ctrl-Right для підподілення рамки приростально по осі X та Ctrl-Up/ Ctrl-Down по осі Y.

Rotate Canvas – Оберт Полотна

Здійснюється обертання огляду у вільній навігації або активної камери в огляді камери.

 • Підтримується Ctrl-Alt-MMB для обертання огляду (може налаштовуватися в уподобаннях додатка).

 • Клацайте та відпускайте зразу для скидання огляду (лише при вільній навігації).

Straighten Stroke – Випрямлення Штриха

Випрямляється штрих між першою та останньою точками. Вплив може підправлятися на панелі відновлення.

Обсяги для цього засобу такі:

 • Останній штрих у режимі малювання нарисного олівця Grease Pencil Paint Mode.

 • Вибраний штрих у режимі редагування нарисного олівця Grease Pencil Edit Mode.

Порада

Straight Influence Reset – Скинення Прямого Впливу

Відсоток впливу зберігається для наступного використання. Використовуйте Shift-LMB на кнопці для скидання впливу до повного.

Brush Pack Installer – Інсталятор Паку Пензлів

Інсталюється включений пак текстурованих пензлів – textured brush pack для нарисного олівця Grease Pencil (від Daniel Martinez Lara). Це доступно в режимі рисування Draw Mode на панелі Brushes panel.

Примітка

This feature will be removed once the Blender Asset Browser has support for brushes.

Reference – Довідка

Category – Категорія

Object – Об’єкт

Description – Опис

Набір засобів для рисування нарисним олівцем Grease Pencil.

Location – Локація

3D Viewport ‣ Sidebar ‣ Grease Pencil

File – Файл

greasepencil_addon folder

Author – Автор

Samuel Bernou, Antonio Vazquez, Daniel Martinez Lara, Matias Mendiola

License – Ліцензія

GPL

Note – Примітка

Цей додаток поставляється у комплекті з Blender’ом.