Copy Render Settings – Копія Устав Рендера#

Це простий засіб, що додає у властивості Render нову панель з великою кнопкою Copy Render Settings та деякі опції для керування тим, що копіювати та в які сцени…

Activation – Активація#

  • Відкрийте Blender та перейдіть в Preferences – «Уподобання», потім у вкладку Add-ons – «Додатки».

  • Клацніть Render, потім Copy Render Settings для вмикання цього скрипту.

Description – Опис#

Render Settings – Устави Рендера

Тут перелічуються всі устави рендерення. Стяг справа керує тим, чи буде ця устава скопійована. Тож, якщо ви хочете скопіювати певну уставу, то наведіть вашу мишу над її керувальником, занотуйте її ім’я на мові Python (наприклад, resolution_x для роздільності по X тощо) та увімкніть відповідний елемент у цьому списку.

Presets – Передустави

Стовпець кнопок справа від списку є набором передустав, які задають або зчищають одну чи кілька устав одночасно. Це буде працювати навіть без патчу списку шаблону UI.

Set Scale/Clear Scale – Задання Масштабу/Зчищення Масштабу

Copy the render scale setting (below resolution controls, in Format panel). Highly useful to do preview renders!

Set Resolution/Clear Resolution – Задання Роздільності/Зчищення Роздільності

Копіюються устави роздільності рендера та пропорції боків. Остерігайтеся побічних ефектів, якщо ви модифікуєте пропорцію боків вашого рендера (наприклад, перемикання з: 4/3 на 16/9…).

Set Threads/Clear Threads – Задання Потоків/Зчищення Потоків

Копіюються устави (авто/фіксовано, та кількість) потоків, що використовуються під час рендерингу. Може бути корисно, коли, наприклад, ви рендерите ваші blend-файли на різних комп’ютерах (хоча опція Auto повинна працювати добре загалом…).

Set Stamp/Clear Stamp – Задання Штампа/Зчищення Штампа

Копіюється, чи рендерити штампи чи ні (тобто, глобальна устава перемикання штампу).

Affected Scenes – Задіяні Сцени:
Filter Scene – Фільтр Сцен

Ви можете увести в це текстове поле регвираз (використовуючи синтаксис Python), і лише сцена, ім’я якої відповідає цього регвиразу, буде доступна. Досить корисно, коли ви маєте десятки сцен у файлі…

Наприклад, якщо ви хочете копіювати лише деякі з ваших поточних устав рендера у сцени, що мають «rabbit» в їх імені, то уведіть .*rabbit.* у це поле.

Columns of buttons – Стовпці кнопок

Ці кнопки перемикання представляють усі сцени з blend-файлу (факультативно фільтруються через регвираз опції Filter Scene), за винятком поточної. Лише доступні сцени отримають скопійовані устави!

Reference – Довідка

Category – Категорія:

Render – Рендер

Description – Опис:

Дозволяє копіювати вибрання устав рендера з поточної сцени в інші.

Location – Локація:

Properties ‣ Render tab

File – Файл:

тека render_copy_settings

Author – Автор:

Bastien Montagne

License – Ліцензія:

GPL

Note – Примітка:

Цей додаток поставляється у комплекті з Blender’ом.