Refine Tracking Solution – Уточнення Рішення Відстежування

При рішанні для руху камери звуження помилки рішання вручну може бути реально завданням, що розчаровує. Задавання вагомості стежки відповідно до помилки перепроекції вирішує цю проблему для відстежування руху камери. Цей додаток автоматично установлює вагомість всіх стежок відповідно до помилки за одне клацання.

Базово це дозволяє вам обирати бажану помилку рішення та отримувати її за одне клацання, навіть при поганих стежках (обумовлених, наприклад, автоматичним виявленим вирізненням).

Це ідеально підходить для автоматично відстежених фільмів з багатьма стежками (потік руху як рішання). Навіть погана стежка може мати хороший вплив з коректною вагомістю.

Activation – Активація

  • Відкрийте Blender та перейдіть в Preferences – «Уподобання», потім у вкладку Add-ons – «Додатки».

  • Клацніть Video Tools, потім Refine tracking solution для вмикання цього скрипту.

Usage – Використання

  1. Почніть рішати ваш рух, як зазвичай.

  2. Оберіть вашу цільову помилку рішення, наприклад: 0.3.

  3. Уточніть ваше рішення шляху руху камери.

Reference – Довідка

Category – Категорія:

Video Tools – Засоби Відео

Description – Опис:

Уточнюється рішення руху шляхом задавання вагомості стежки відповідно до помилки перепроєкції.

Location – Локація:

Clip Editor ‣ Tools ‣ Solve ‣ Refine Solution

File – Файл:

space_clip_editor_refine_solution.py

Author – Автор:

Stephen Leger

Note – Примітка:

Цей додаток поставляється у комплекті з Blender’ом.