Change Layers – Змінення Шарів

Change Armature Layers – Змінити Шари Арматури

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Edit Mode – Режим Редагування

Menu – Меню:

Armature ‣ Change Armature Layers – «Арматура > Змінити Шари Арматури»

Shortcut – Шоткат:

Shift-M

Кожна арматура має 32 шари – Layers для організовування арматур шляхом «перегруповування» їх у набори кісток. Лише кістки в активних шарах будуть видимі/редаговні, але вони будуть завжди ефективними (тобто переміщати об’єкти або деформувати геометрію), незалежно від того, чи знаходяться вони на активному шарі. Цей засіб змінює, які шари видимі в оглядвікні 3D Viewport. Для показу кількох шарів одночасно Shift-LMB на бажаних шарах для огляду. Щоб перемістити кістки на заданий шар використовуйте Change Bone Layers – Змінити Шари Кісток.

Change Bone Layers – Змінити Шари Кісток

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Edit Mode – Режим Редагування

Menu – Меню:

Armature ‣ Change Bone Layers – «Арматура > Змінити Шари Кісток»

Shortcut – Шоткат:

M

Todo.