Bone Groups – Групи Кісток

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Pose Mode – Режим Пози

Panel – Панель:

Properties ‣ Armature ‣ Bone Groups – «Властивості > Арматура > Групи Кісток»

Menu – Меню:

Pose ‣ Bone Groups ‣ … – «Поза > Групи Кісток > …»

Ця панель дозволяє створення, видалення та редагування Груп Кісток. Групи Кісток можуть використовуватися для вибрання або призначення колірної теми для набору кісток. Наприклад, для забарвлення лівих частин в синій та правих частин – у червоний.

Active Bone Group – Активна Група Кісток

Огляд списком – List view Груп Кісток.

Color Set – Набір Кольорів

Ви можете призначити «колірну тему» групі (кожна кістка буде мати ці кольори). Пам’ятайте, що ви маєте увімкнути стяг Colors (панель Display), що бачити ці кольори.

Color Set – Набір Кольорів

Меню вибору.

Default Colors – Стандартні Кольори:

Стандартні (сірі) кольори.

nn - Theme Color Set – Набір Кольорів Теми:

Один з двадцяти передустав Blender за темою.

Custom Set – Кастомний Набір:

Кастомний набір кольорів, який специфічний для кожної групи.

Regular – Регулярне

Перше поле кольору – це колір невибраних кісток.

Select – Вибір

Друге поле кольору – це колір контуру вибраних кісток.

Active – Активне

Третє поле кольору – це колір контуру активної (останньо вибраної) кістки.

Якщо ви змінюєте один з цих кольорів, то значення перемикається на опцію Custom Set – «Кастомний Набір».

Assign and Select – Призначення і Вибирання

В оглядвікні 3D Viewport, використовуючи записи меню Pose ‣ Bone Groups та/або спливне меню Bone Groups pop-up menu Ctrl-G, ви можете:

Assign – Призначення

Призначає вибрані кістки в активну групу кісток. Важливо відзначити, що кістка може належати лише до однієї групи.

Remove – Вилучення

Вилучає вибрані кістки з активної групи кісток.

Select – Вибір

Вибирає кістки, що входять в активну групу кісток.

Deselect – Зневибір

Зневибирає з кісток, що входять в активну групу кісток.

Примітка

Одинична кістка може бути призначена в групу на панелі відношень Relations panel.

Порада

Кістки, що належать до кілька одночасно груп, можливі за допомогою додатка Selection Sets – «Набори Вибрання».