Pose Library – Бібліотека Поз

Reference – Довідка

Mode – Режим

All Modes – Усі Режими

Panel – Панель

Properties ‣ Object Data Properties ‣ Pose Library – «Властивості > Властивості Даних Об’єкта > Бібліотека Поз»

Попередження

Ця панель властивостей є застарілою та буде вилучена в Blender 3.1.

Бібліотека поз на основі браузера активів – Asset Browser based pose library була уведена в Blender 3.0 та замінює цю панель бібліотек поз. Щодо конвертування поз у нову бібліотеку поз дивіться Converting Old Pose Libraries – Конвертування Старих Бібліотек Пози.

../../../_images/animation_armatures_properties_pose-library_panel.png

Панель Pose Library – «Бібліотека Поз».

Бібліотека поз – це спосіб зберігання позицій поз, щоб та сама позиція могла використовуватися знову пізніше в анімації або зберігання різних поз спокою. Бібліотеки поз зберігаються в діях Actions. Вони зазвичай не використовуються як дії, але можуть конвертуватися в та з них. Панель Pose Library використовується для зберігання, застосовування та управління позами арматури.

Дивись також

Pose Library Editing – Редагування Бібліотеки Поз.

Action – Дія

Блок даних – Меню Блоку Даних – Data-Block Menu для Дій або бібліотек поз.

Pose Libraries – Бібліотеки Поз

Блок List view поз для активної бібліотеки поз.

Add + – Додання

Якщо поза додається, то створюється маркер пози – pose marker. Набір ключування «Увесь Персонаж» – Whole Character keying set використовується для визначення, які кістки ключувати. Якщо якісь кістки вибрано, то лише ключкадри для цих кісток додаються, інакше всі кістки в наборі ключування ключуються. Кістки, що ігноруються набором ключування Whole Character, завжди ігноруються, незалежно від стану їх вибрання.

Add New – Додання Нове

Додається нова поза в активну бібліотеку поз з поточної пози арматури.

Add New (Current Frame) – Додання Нове (Поточний Кадр)

Додасться поза в бібліотеку поз на основі вибраного поточного кадру в часолінії Timeline. На відміну від Add New та Replace Existing, які автоматично розміщають позу на кадрі дії.

Replace Existing – Заміна Наявного

Замінюється наявна поза в активній бібліотеці поз поточною позою арматури.

Apply Pose – Застосувати Позу (іконка з лупою)

Застосовує активну позу до вибраних позових кісток.

Sanitize Action – Підчистити Дію (іконка з книжкою)

Робить дію придатною для використання як бібліотеки поз. Це використовується для конвертування дії Action у бібліотеку поз. Поза додається в бібліотеку поз для кожного кадру з ключкадрами.

Move – Переміщення (кнопки з іконками стрілок уверх та вниз)

Переміщує позу уверх/вниз у списку.

Convert Old-Style Pose Library – Конвертування Бібліотеки Поз Старого Стилю

Конвертує бібліотеку поз в активи поз. Для отримання додаткової інформації дивіться Converting Old Pose Libraries – Конвертування Старих Бібліотек Пози.