Skeleton – Скелет

Reference – Довідка

Mode – Режим

All Modes – Усі Режими

Panel – Панель

Armature ‣ Skeleton – «Арматура > Скелет»

../../../_images/animation_armatures_properties_skeleton_panel.png

Панель «Скелет» – Skeleton.

У цій панелі ви можете впорядковувати набори костей по різних шарах для легшої ними маніпуляції.

Pose Position – Позиція Пози

Радіокнопка для перемикання між позицією пози Pose Position та позицією спокою Rest Position.

У режимі редагування Edit Mode ви завжди бачите арматури в їх позиції спокою, в режимі об’єкта Object Mode та режимі пози Pose Mode, стандартно, ви бачите їх у позиції пози Pose Position (тобто, як вона була трансформована в режимі пози Pose Mode). Якщо ви хочете бачити її в позиції спокою у всіх режимах, то виберіть Rest Position.

Armature Layers – Шари Арматур

Кожна арматура має 32 шари для організування арматур шляхом «перегруповування» їх в набори кісток. Лише кістки в активних шарах будуть видимі/редаговні, але вони будуть завжди ефективними (тобто переміщати об’єкти або деформувати геометрію), незалежно від того, чи знаходяться вони на активному шарі. Ця властивість змінює те, які шари видимі в оглядвікні 3D Viewport. Для показу кількох шарів одночасно Shift-LMB на бажаних шарах для огляду. Щоб перемістити кістки на заданий шар використовуйте Change Bone Layers – Змінити Шари Кісток.

Protected Layers – Захищені Шари

You can lock a given bone layer for all Proxies of your armature, i.e. all bones in this layer will not be editable.

Примітка

Захищені шари Protected Layers у заміснику відновлюються до устав замісника, що були у файлі при перезавантаженні або при скасуванні.