Combine/Separate Nodes – Вузли Комбінування/Відокремлення

Усі ці вузли роблять по суті однакову річ:

 • Separate – Відокремлення: Розокремлює зображення на його компонівні колірні канали.

 • Combine – Комбінування: Пере/комбінує зображення з його складових колірних каналів.

Ці вузли можуть використовуватися для маніпулювання каналом кожного кольору незалежно. Кожен тип диференціюється у застосованому колірному просторі – Color Space.

У контексті компонування та текстур кожен вузол підтримує канал прозорості Alpha. У контексті текстур доступний лише колірний простір RGB. У контексті відтінювання для Cycles вузли комбінування та відокремлення додаються для HSV та векторів (XYZ).

Вузли комбінування Combine можуть також використовуватися для уводу значень одиничних кольорів. Для колірних просторів RGBA та HSVA рекомендується використовувати вузол RGB Node – Вузол RGB. Деякі поширені операції можна легше робити за допомогою вузлів кольорів – Color Nodes – Вузли типу «Колір».

Separate/Combine RGBA Nodes – Вузли Відокремлення/Комбінування RGBA

../../../_images/compositing_node-types_CompositorNodeCombRGBA.png

Вузол Combine RGBA – «Комбінування RGBA».

../../../_images/compositing_node-types_CompositorNodeSepRGBA.png

Вузол Separate RGBA – «Відокремлення RGBA».

Input/Output – Увід/Вивід

Image – Зображення

Стандартний увід/вивід зображення.

 • R (Red - Червоний)

 • G (Green – Зелений)

 • B (Blue – Синій)

 • A (Alpha - Альфа)

Властивості – Properties

Цей вузол наразі немає властивостей.

Приклади – Examples

../../../_images/compositing_types_converter_combine-separate_example-combine-rgba.png

Приклад розмивання каналу альфа.

У першому прикладі ми беремо канал Alpha та розмиваємо його, а потім комбінуємо його назад з кольорами. При розміщенні в сцені краї її будуть підмішуватися замість того, щоб був жорсткий край. Це майже як загладжування – Anti-Aliasing, але у тривимірному сенсі. Використовуйте цей уклад вузлів при додаванні елементів комп’ютерної графіки CG у наживо зняте дійство для вилучення будь-яких жорстких країв. Анімування цього ефекту у ширшому масштабі призведе до того, що об’єкт з’являтиметься у «фазі», як ефект синхронізації подорожі у часі «поза фазою».

Separate/Combine HSVA Nodes – Вузли Відокремлення/Комбінування HSVA

../../../_images/compositing_node-types_CompositorNodeCombHSVA.png

Вузол Combine HSVA – «Комбінування HSVA».

../../../_images/compositing_node-types_CompositorNodeSepHSVA.png

Вузол Separate HSVA – «Відокремлення HSVA».

Input/Output – Увід/Вивід

Image – Зображення

Стандартний увід/вивід зображення.

 • H (Hue – Відтінок)

 • S (Saturation – Насиченість)

 • V (Value – Значення світлості, яскравості)

 • A (Alpha - Альфа)

Властивості – Properties

Цей вузол наразі немає властивостей.

Separate/Combine YUVA Nodes – Вузли Відокремлення/Комбінування YUVA

../../../_images/compositing_node-types_CompositorNodeCombYUVA.png

Вузол Combine YUVA – «Комбінування YUVA».

../../../_images/compositing_node-types_CompositorNodeSepYUVA.png

Вузол Separate YUVA – «Відокремлення YUVA».

Input/Output – Увід/Вивід

Image – Зображення

Стандартний увід/вивід зображення.

 • Y (Luminance – Світність)

 • U (U chrominance – колірність)

 • V (V chrominance – колірність)

 • A (Alpha - Альфа)

Властивості – Properties

Цей вузол наразі немає властивостей.

Separate/Combine YCbCrA Node – Вузли Відокремлення/Комбінування YCbCrA

../../../_images/compositing_node-types_CompositorNodeCombYCCA.png

Вузол Combine YCbCrA – «Комбінування YCbCrA».

../../../_images/compositing_node-types_CompositorNodeSepYCCA.png

Вузол Separate YCbCrA – «Відокремлення YCbCrA».

Input/Output – Увід/Вивід

Image – Зображення

Стандартний увід/вивід зображення.

 • Y (Luminance – Світність)

 • Cb (Chrominance Blue – Колірність Синього)

 • Cr (Chrominance Red – Колірність Червоного)

 • A (Alpha - Альфа)

Властивості – Properties

Режим – Mode

ITU 601, ITU 709, JPEG

Приклади – Examples

../../../_images/compositing_types_converter_math_multiply.png

Приклад масштабування каналу світності Luminance.

Цей приклад має вузол Math (Multiply) – «Математика (Множення)», що збільшує значення каналу світності (Y) зображення для зроблення його яскравішим.

Порада

Якщо проганяєте ці канали через вузол Color Ramp для наладження значення, то використовуйте шкалу Cardinal для точного представлення. Використання шкали Exponential на каналі світності дає ефект високої контрастності.