RGB to BW Node – Вузол «RGB у BW»

../../../_images/compositing_node-types_CompositorNodeRGBToBW.png

Вузол RGB to BW – «RGB у BW».

Вузол RGB to BW Node – «RGB у BW» розкладає RGB кольорове зображення у сіровідтінкове за світністю.

Inputs – Уводи

Image – Зображення

Увід кольорів зображення.

Властивості – Properties

Цей вузол наразі немає властивостей.

Outputs – Виводи

Value – Значення

Вивід значень шкали сірих відтінків.