Corner Pin Node – Вузол «Куткова Шпилька»

Вузол Corner Pin -- «Куткова Шпилька».

Вузол Corner Pin використовує явні значення кутів для трансформації жолоблення площини. Він працює подібно до вузла Plane Track Deform – «Деформа Відстеження Площини», але без використання даних «відстеження площини» з редактора відеокліпів Movie Clip Editor.

Inputs – Уводи

Image – Зображення

Standard color input.

Corners – Кутки

Чотири уводи векторів для визначення жолоблення площини. (Компонент Z уводів векторів ігнорується.)

Properties – Властивості

Цей вузол наразі немає властивостей.

Outputs – Виводи

Image – Зображення

Стандартний вивід кольорів. (Зображення після спотворення.)

Plane – Площина

Чорно-біла альфа маска площини.

Example – Приклад

../../../_images/compositing_types_distort_corner-pin_example.png

Приклад вживання вузла Corner Pin – «Куткова Шпилька».

../../../_images/compositing_types_distort_corner-pin_example-result.jpg

Приклад спотвореного зображення.

У прикладі вище зображення птаха спотворюється векторами, визначеними вузлом Corner Pin.