Rotate Node – Вузол «Оберт»

Вузол Rotate -- «Оберт».

Це вузол обертає увідне зображення.

Inputs – Уводи

Image – Зображення

Standard color input.

Degr – Градуси

Кут обертання в градусах. Додатні значення дають обертання за годинниковою стрілкою, а від’ємні – проти годинникової стрілки.

Properties – Властивості

Filter – Фільтр

Методи інтерполяції.

Nearest – Найближче:

Без інтерполяції, використовує найближчий сусідній піксель.

Bilinear – Білінеарно:

Проста інтерполяція між суміжними пікселями.

Bicubic – Бікубічно:

Highest quality interpolation. CPU Compositor Only

Outputs – Виводи

Image – Зображення

Стандартний вивід кольорів.