Value Node – Вузол «Значення»

Вузол Value -- «Значення».

Вузол Value – це простий вузол для уводу числових значень в інші вузли вузлового дерева.

Inputs – Уводи

Цей вузол немає жодних увідних роз’ємів.

Properties – Властивості

Одиничне числове значення (дійсночислове).

Outputs – Виводи

Value – Значення

Значення, що задається у властивостях вузлів.

Example – Приклад

У наступному прикладі Value Node використовується для керування одночасно кількома значеннями, це робить цей вузол корисним організаційним засобом.

../../../_images/compositing_types_input_value_example.png

Приклад вузла Value.

Порада

На основі цього ви можете також робити різні значення пропорційними один відносно одного, додавши вузол Math Node – «Математика» між різними пов’язаннями.