Cryptomatte Node (Legacy) – Вузол «Криптоматте» (Застаріле)

Вузол Cryptomatte -- «Криптоматте».

CPU Compositor Only

Вузол Cryptomatte – «Криптоматте» використовує однойменний стандарт Cryptomatte для ефективного створення матте для компонування. Cycles та Eevee виводять необхідні проходи рендера, які можуть далі використовуватися у компонівнику Compositor або іншій програмі-компонівнику з підтримкою Cryptomatte для створення масок для визначених об’єктів.

На відміну від проходів Material Index – «Індекс Матеріалу» та Object Index – «Індекс Об’єкта», об’єкти для ізолювання вибираються при компонуванні, а матте будуть загладжені та враховувати ефекти, як розмив рухом і прозорість.

Важливо

Застарілий вузол Cryptomatte не рекомендується та замінений на Cryptomatte Node. Цей застарілий вузол буде вилучено у майбутніх випусках Blender.

Inputs – Уводи

Image – Зображення

Standard color input.

Crypto Passes – Проходи Крипто

Кожен шар crypto буде задаватися його власним проходом рендера; кожен з цих проходів рендера повинен бути з’єднаний з одним з цих уводів шарів crypto. Стандартно є лише чотири шари, дивіться Adding/Removing Layers для додання більше.

Properties – Властивості

Add/Remove – Додання/Вилучення

Додає/Вилучає об’єкт чи матеріал з матте, підбираючи колір з виводу Pick – «Підбір».

Matte ID – Ідентифікатор Матте

Список ідентифікаторів об’єктів та матеріалів для crypto, що включаться в матте. Це може використовуватися, наприклад, для швидкого зчищення всіх матте шляхом видалення тексту або використовуватися для копіювання-вставляння ідентифікаторів для crypto з іншого програмного забезпечення.

Outputs – Виводи

Image – Зображення

Кольоровий вивід увідного зображення із застосованим матте, щоб включити лише вибрані шари.

Matte – Матте

Чорно-біла альфа маска всіх вибраних шарів крипто.

Pick – Підбір

Кольорове представлення проходу Cryptomatte, яке може використовуватися за допомогою вузла Viewer для вибору, які проходи крипто вживаються для створення зображення матте.

Usage – Використання

  1. Увімкніть прохід рендера Object – «Об’єкт» для Cryptomatte – «Криптоматте» на панелі Passes – «Проходи» та рендерте.

  2. У редакторі вузлів компонування створіть вузол Cryptomatte – «Криптоматте» та з вузла Render Layers – «Шари Рендера» підв’яжіть вивід Image – «Зображення» та відповідні проходи Cryptomatte до нього.

  3. Приєднайте вузол Viewer – «Оглядач» до виводу Pick – «Підбір» вузла Cryptomatte.

  4. Скористайтеся на вузлі Cryptomatte кнопками Add/Remove – «Додання/Вилучення» для вибірки об’єктів для подання через Pick на вузол Viewer.

  5. Використайте вивід Matte – «Матте» на вузлі Cryptomatte для отримання маски прозорості альфа.

Adding/Removing Layers – Додання/Вилучення Шарів

Стандартно є лише чотири шари крипто, доступні як уводи для вузла Cryptomatte. Ви можете додавати або вилучати уводи шарів за допомогою Sidebar ‣ Item ‣ Properties ‣ Add/Remove Crypto Layer. Ці оператори будуть додавати/вилучати шари віднизу уводів проходів.

Example – Приклад

У прикладі нижче ви можете бачити справа вивід проходу. Зліва ви можете бачити пару об’єктів, що були вибрані за допомогою вузла Cryptomatte. Зауважте, як куб зліва має виріз у формі сфери від сфери, що не була вибрана на цьому вузлі.

../../../_images/compositing_types_matte_cryptomatte_example.png