Channels – Канали

Channels Region – Регіон Каналів

../../_images/editors_graph-editor_channels_region.png

Channels region – Регіон каналів.

Регіон каналів використовується для вибору та управління кривими для Редактора Графів. Ця частина показує об’єкти та ієрархію даних їх анімації, кожні як заголовки. Кожен рівень може розгортатися/згортатися за допомогою маленької стрілки зліва від його заголовка.

 • Scenes – Сцени, Objects – Об’єкти (темно синій)

 • Actions – Дії, Shape keys – Ключі Форм тощо (світло синій)

 • Groups – Групи (зелений)

 • Channels – Канали (сірий)

Name Filter Ctrl-F – Фільтр Імені

Показує лише канали, що відповідають тексту пошуку. Натиснення на кнопці інвертування показує всі канали, за винятком каналів, що відповідають тексту пошуку.

Controls – Керувальники

На заголовках є перемикачі для керування уставами каналу:

Pin (pin icon) – Пришпилення (іконка зі шпилькою)

Робиться канал завжди видимим, незалежно від поточного вибрання (лише Редактор Графів).

Hide (eye icon) – Схов (іконка з оком)

Ховає канал(и)/криву (лише Редактор Графів).

Modifiers (wrench icon) – Модифікатори (іконка з гайковим ключем)

Deactivates the F-Curve modifiers of the selected curve or all curves in the channel.

Mute (checkbox)

Деактивує канал/криву.

Lock (padlock icon) Tab – Блокування (іконка із замком)

Перемикання редаговності каналу/кривої. Вибрані канали можуть блокуватися натисканням Tab.

Примітка

In the Dope Sheet this is also working inside the NLA, but that it does not prevent edition of the underlying F-Curve.

Selecting – Вибирання

 • Вибирається канал (текст змінюється з чорного на білий): LMB

 • Multi Select/Deselect: Shift-LMB – Вибирання/Зневибирання Кількох

 • Select All: A – Вибір Усе

 • Deselect All: Alt-A – Зневибір Усе

 • Box Select – Вибір Коробкою: (LMB перетяг) або B (LMB перетяг)

 • Box Deselect – Зневибір Коробкою: (Ctrl-LMB перетяг) або B (Shift-LMB перетяг)

 • Вибираються усі ключкадри у каналі: подвійне клацання LMB на заголовку каналу.

Editing – Редагування

 • Rename CTRL-LMB – Перейменування

 • Delete selected – Видалення вибраного: X або Delete

 • Lock selected – Блокування вибраного: Tab

 • Enable Channel Setting – Увімкнення Устави Каналу: Shift-Ctrl-W

 • Disable Channel Setting – Вимкнення Устави Каналу: Alt-W

 • Toggle Channel Setting – Перемкнення Устави Каналу: Shift-W

Sliders – Повзунки

../../_images/editors_dope-sheet_introduction_action-editor-sliders.png

Показування повзунків у редакторі дій Action Editor.

У заголовках каналів ви можете мати інший стовпець з полями чисел або повзунками, що дозволяють вам змінювати значення на поточних ключкадрах або додавати нові ключкадри. Дивіться View Menu – Меню «Огляд» про те, як перемикати показ цих повзунків.

Editing – Редагування

Delete Channels – Видалення Каналів

Reference – Довідка

Menu – Меню

Channel ‣ Delete Channels – «Канал > Видалення Каналів»

Shortcut – Шоткат

X

Deletes the whole channel from the current action (i.e. unlink the underlying F-Curve data-block from this action data-block).

Попередження

Шоткат X залежний від області: якщо ви використовуєте його у лівій частині списку, то воно видаляє вибрані канали, а якщо ви його вживаєте у головній області, то воно буде видаляти вибрані ключкадри.

Un/Group Channels – Роз/Групування Каналів

Reference – Довідка

Menu – Меню

Channel ‣ Un/Group Channels – «Канал > Роз/Групування Каналів»

Shortcut – Шоткат

Ctrl-Alt-G, Ctrl-G

Роз/групує вибрані канали в колекцію, що може бути перейменована шляхом подвійного клацання на імені групи. Наприклад, це допомагає групувати канали, що пов’язують частину арматури, з метою збереження редактора більш організованим.

Toggle/Enable/Disable Channel Settings – Перемкнення/Увімкнення/Вимкнення Устави Каналу

Reference – Довідка

Menu – Меню

Channel ‣ Toggle/Enable/Disable Channel Settings – «Канал > Перемкнення/Увімкнення/Вимкнення Устави Каналу»

Shortcut – Шоткат

Shift-W, Shift-Ctrl-W, Alt-W

Вмикає/вимикає уставу каналу (вибирається у меню, що спливає).

Protect, Mute – Захист, Приглушення

Todo.

Toggle Channel Editability – Перемкнення Редаговності Каналу

Reference – Довідка

Menu – Меню

Channel ‣ Toggle Channel Editability – «Канал > Перемкнення Редаговності Каналу»

Shortcut – Шоткат

Tab

Блокує або розблоковує канал для редагування.

Extrapolation Mode – Режим Екстраполяції

Reference – Довідка

Menu – Меню

Channel ‣ Extrapolation Mode – «Канал > Режим Екстраполяції»

Shortcut – Шоткат

Shift-E

Змінення екстраполяції між вибраними ключкадрами.

Екстраполяція визначає поведінку кривої перед першим та після останнього ключкадрів.

Є два базові режими екстраполяції:

Constant – Константно
../../_images/editors_graph-editor_fcurves_introduction_extrapolate1.png

Constant extrapolation – Постійна Екстраполяція.

Стандартно, криві перед їх першим ключкадром та після їх останнього ключкадру мають постійне значення (таке, як у першого та останнього ключкадрів, відповідно).

Linear – Лінеарно
../../_images/editors_graph-editor_fcurves_introduction_extrapolate2.png

Linear extrapolation – Лінеарна Екстраполяція.

Кінці кривих є прямими лініями (лінеарними), як визначено схилом їх перших та останніх ключкадрів.

Додаткові методи екстраполяції (наприклад, модифікатор Cycles – «Цикли»), що описані у F-Curve Modifiers.

Show/Hide – Показ/Схов

Hide Selected Curves H – Схов Вибрані Криві

Ховає вибрані криві.

Hide Unselected Shift-H – Схов Невибране

Показується тільки вибрана крива (та ховається все інше).

Reveal Curves Alt-H – Викриття Криві

Показуються усі попередньо сховані криві.

Expand/Collapse Channels – Розгорнення/Згорнення Каналів

Reference – Довідка

Menu – Меню

Channel ‣ Expand/Collapse Channels – «Канал > Розгорнення/Згорнення Каналів»

Shortcut – Шоткат

NumpadPlus, NumpadMinus

Розгортає або згортає вибрані канали.

Move – Переміщення

Reference – Довідка

Menu – Меню

Channel ‣ Move… – «Канал > Переміщення»

Це дозволяє вам переміщати вибрані канали уверх/вниз з PageUp, PageDown або відразу на самий верх/низ з Shift-PageUp, Shift-PageDown.

Revive Disabled F-Curves – Відродження Вимкнених Ф-Кривих

Reference – Довідка

Menu – Меню

Channel ‣ Revive Disabled F-Curves – «Канал > Відродження Вимкнених Ф-Кривих»

Clears «disabled» tag from all F-Curves to get broken F-Curves working again.