Separate RGB Node

../../../_images/modeling_geometry-nodes_color_separate-rgb_node.png

Separate RGB Node.

The Separate RGB Node splits an image into its composite color channels.

Inputs – Уводи

Image – Зображення

Стандартний увід зображення.

Властивості – Properties

Цей вузол наразі немає властивостей.

Вивід – Output

  • R (Red - Червоний)

  • G (Green – Зелений)

  • B (Blue – Синій)