Vector Curves Node – Вузол «Векторні Криві»

../../../_images/compositing_node-types_CompositorNodeCurveVec.png

Вузол Vector Curves – «Векторні Криві».

Вузол Vector Curves – «Векторні Криві» node розкладає компоненти увідного вектора на криву.

Використовуйте цей вузол для уповільнення або прискорення чогось з оригінальної сцени.

Inputs – Уводи

У контексті шейдерів цей вузол також має додаткову властивість Factor – «Фактор».

Factor – Фактор

Керує величиною впливу цього вузла на вивідний вектор.

Vector – Вектор

Стандартний увід вектора.

Властивості – Properties

Channel – Канал

X, Y, Z

Curve – Крива

Про керувальники кривої дивіться: Curve widget.

Outputs – Виводи

Vector – Вектор

Стандартний вивід вектора.