Вузол «Векторна Математика» – Vector Math Node

../../../_images/render_shader-nodes_converter_vector-math_node.png

Вузол «Векторна Математика» – Vector Math.

Вузол Vector Math здійснює вибрану математичну операцію над увідними векторами.

Inputs – Уводи

Уводи цього вузла є динамічними. Деякі уводи доступні лише у певних операціях. For instance, the Scale input is only available in the Scale operator.

Vector – Вектор

Input vector \(A = \begin{pmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{pmatrix}\).

Vector – Вектор

Input vector \(B = \begin{pmatrix} B_x \\ B_y \\ B_z \end{pmatrix}\).

Масштаб – Scale

Input Scale \(s\).

Властивості – Properties

Operation – Операція

Оператор векторної математики, що буде застосований на увідних векторах.

Add – Додання

The sum of A and B. \(\begin{pmatrix} A_x + B_x \\ A_y + B_y \\ A_z + B_z \end{pmatrix}\)

Subtract – Відняття

The difference between A and B. \(\begin{pmatrix} A_x - B_x \\ A_y - B_y \\ A_z - B_z \end{pmatrix}\)

Multiply – Множення

The entrywise product of A and B. \(\begin{pmatrix} A_x \cdot B_x \\ A_y \cdot B_y \\ A_z \cdot B_z \end{pmatrix}\)

Divide – Ділення

The entrywise division of A by B. Division by zero results in zero. \(\begin{pmatrix} A_x / B_x \\ A_y / B_y \\ A_z / B_z \end{pmatrix}\)

Multiply Add – Множення Додання

The entrywise combination of the multiply and addition operations. \(A * B + C\)

Векторний Добуток – Cross Product

The cross product of A and B. \(\begin{pmatrix} A_y \cdot B_z - A_z \cdot B_y \\ A_z \cdot B_x - A_x \cdot B_z \\ A_x \cdot B_y - A_y \cdot B_x \end{pmatrix}\)

Проектування – Project

Проекція A на B.

Відображення – Reflect

Відображення A навколо нормалі B. B не потребує бути нормалізованим.

Refract

For a given incident vector A, surface normal B and ratio of indices of refraction (IOR), refract outputs the refraction vector R.

Faceforward

Orients a vector A to point away from a surface B as defined by its normal C. Computes \((dot(B, C) < 0) ? A : -A\).

Скалярний Добуток – Dot Product

The dot product of A and B. \(A_x \cdot B_x + A_y \cdot B_y + A_z \cdot B_z\)

Distance – Відстань

Відстань між A та B.

Довжина – Length

The length of A. \(\sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}\)

Масштаб – Scale

Результат множення A на скалярний увід Scale. \(\begin{pmatrix} s \cdot A_x \\ s \cdot A_y \\ s \cdot A_z \end{pmatrix}\)

Нормалізування – Normalize

The result of normalizing A. The result vector points to the same direction as A and has a length of 1. If A is (0, 0, 0), the result is (0, 0, 0) as well.

Wrap – Обгортка

Wrap – Обгортка.

Snap – Підхоп

Результат округлення A до найбільшого цілочислового значення, кратного B, що менше або дорівнює A.

Floor – Підлога

Поелементна підлога для A.

Ceil – Стеля

Поелементна стеля для A.

Modulo – Модуль

Поелементний модуль A від B.

Fraction – Дріб

Дробова частина A.

Абсолютно – Absolute

Поелементне абсолютне значення для A.

Minimum – Мінімум

Поелементний мінімум від A та B.

Maximum – Максимум

Поелементний максимум від A та B.

Sine – Синус

The entrywise Sine of A.

Cosine – Косинус

The entrywise Cosine of A.

Tangent – Тангенс

The entrywise Tangent of A.

Outputs – Виводи

The output of the node is dynamic. It is either a vector or a scalar depending on the operator. For instance, the Length operator has a scalar output while the Add operator has a vector output.

Vector – Вектор

Виводиться вектор.

Value – Значення

Виводиться значення.