Ongelmien karttoittaminen

Joitakin yleisiä ongelmia, joita ihmiset saattavat joutua käyttämään ajurit käytössä.

Kirjoitettu lauseke

../../_images/animation_drivers_troubleshooting_autorun-graph-editor.png

A security warning in the Drivers panel.

../../_images/advanced_scripting_security_autorun-scripts-dialog.png

An Auto-run warning in the Info editor’s header.

By default Blender will restrict execution of Python scripts.

If using a Scripted Expression Driver Type that doesn’t follow the Simple Expressions subset, you will have to open the file as Trusted Source, or set Auto Run Python Scripts in Preferences ‣ Save & Load ‣ Blender Files.

../../_images/animation_drivers_troubleshooting_autorun-file-browser.png

The Trusted Source checkbox in the File Browser.

../../_images/animation_drivers_troubleshooting_autorun-user-preference.png

The Auto Run Python Scripts checkbox in the Preferences.

Rotational Properties (pyörityksen ominaisuudet) ovat radiaaneja (≈57.296°)

Käyttäjän käyttöliittymän osat voivat käyttää eri mittayksiköitä kulmiin, pyörimiseen. Ohjaajien kanssa työskentelevässä Graph Editorissa kaikki kulmat ovat radiaaneja.