Extruir Bordes

Referencia

Modo:

Modo Edición, modo Selección de Bordes

Menú:

Borde ‣ Extruir Bordes

Atajo:

Alt-E

Extruye aristas como aristas individuales, use Alt-E para acceder a Extruir Bordes.

../../../../_images/modeling_meshes_editing_edge_extrude-edges_before.png

Arista seleccionada.

../../../../_images/modeling_meshes_editing_edge_extrude-edges_after.png

Arista extruida.