Blender’s Directory Layout – Розстава Каталогів Blender’а

Ця сторінка документує різні каталоги, що використовуються Blender’ом (що може бути корисним для усунення несправностей).

Існують три різні каталоги, що може використовувати Blender, їх точні розміщення залежать від платформи.

LOCAL:

Розміщення даних конфігурації та часу виконання (для автономного пакунка).

USER:

Розміщення файлів конфігурації (типово у домашньому каталогу користувача).

SYSTEM:

Розміщення даних часу виконання для широкої інсталяції на систему (може бути тільки для читання).

Для інсталяцій на систему необхідні обидва каталоги SYSTEM і USER.

Для локально витягнених дистрибутивів Blender’а, дані конфігурації користувача та часу виконання зберігаються в одному і тому ж підкаталогу, дозволяючи кільком версіям Blender’а виконуватися без конфліктів, ігноруючи файли з USER та SYSTEM. Це вимагає від вас створювати теку з іменем config у каталогу LOCAL.

Platform Dependent Paths – Шляхи Залежні від Платформи

Нижче наведено стандартні розміщення для кожної з операційних систем:

Linux

LOCAL:
./4.2/
USER:
$HOME/.config/blender/4.2/
SYSTEM:
/usr/share/blender/4.2/

Примітка

Шлях ./4.2/ є відносним для виконуваного файлу Blender’а та використовується для самодостатніх пакунків, що розповсюджуються через офіційні будови з blender.org.

Примітка

Шлях USER буде використовувати $XDG_CONFIG_HOME, якщо він заданий як:

$XDG_CONFIG_HOME/blender/4.2/

macOS

LOCAL:
./4.2/
USER:
/Users/$USER/Library/Application Support/Blender/4.2/
SYSTEM:
/Library/Application Support/Blender/4.2/

Примітка

macOS зберігає бінарник Blender’а у ./Blender.app/Contents/MacOS/Blender. Локальним шляхом до даних та конфігурації є:

./Blender.app/Contents/Resources/4.2/

Windows

LOCAL:
.\4.2\
USER:
%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Blender Foundation\Blender\4.2\
SYSTEM:
%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Blender Foundation\Blender\4.2\

Примітка

For installations from the Window’s Store, the USER and SYSTEM directories are inside a special folder resembling:

%ProgramFiles%\WindowsApps\BlenderFoundation.Blender<HASH>\Blender\4.2\

Where «HASH» is a string specific to each installation.

Path Layout – Розстава Шляхів

Це розстава шляхів, що використовується у межах каталогів, описаних вище.

Де ./config/startup.blend може бути ~/.blender/|BLENDER_VERSION|/config/startup.blend, наприклад.

./autosave/ ...

Розміщення автозбережених blend-файлів. (лише Windows, каталог «temp» використовується для інших систем.)

Порядок пошуку: LOCAL, USER.

./config/ ...

Інформація про стандарти й сесії.

Порядок пошуку: LOCAL, USER.

./config/startup.blend

Стандартний файл для завантаження при запуску.

./config/userpref.blend

Стандартні уподобання для завантаження при запуску.

./config/bookmarks.txt

Закладки Оглядача Файлів – File Browser.

./config/recent-files.txt

Список для меню недавніх файлів.

./datafiles/ ...

Файли часу виконання.

Порядок пошуку: LOCAL, USER, SYSTEM.

./datafiles/locale/{language}/

Статично передкомпільовані мовні файли для перекладу інтерфейсу користувача.

./scripts/ ...

Скрипти на Python для інтерфейсу користувача та засобів.

Порядок пошуку: LOCAL, USER, SYSTEM.

./scripts/addons/*.py

Додатки на Python, які можуть вмикатися в уподобаннях Preferences, включаючи підтримку імпорту/експорту форматів, інтеграцію рушіїв рендера та багато зручних утиліт.

./scripts/addons/modules/*.py

Модулі для використовуваних додатків (додається у системний шлях sys.path для Python).

./scripts/addons_contrib/*.py

Інший каталог додатків, який використовується для підтримуваних спільнотою додатків (повинен бути створений вручну).

./scripts/addons_contrib/modules/*.py

Модулі для додатків з addons_contrib (додається у системний шлях sys.path для Python).

./scripts/modules/*.py

Модулі для Python, що містять наше ядро API та функції утиліт для інших скриптів для імпорту (додається у системний шлях sys.path для Python).

./scripts/startup/*.py

Скрипти, які автоматично імпортуються при запуску.

./scripts/presets/{preset}/*.py

Передустави, що використовуються для зберігання визначених користувачем устав для тканин, форматів рендера тощо.

./scripts/templates_py/*.py

Приклади скриптів, які доступні через «Редактор Тексту > Шаблони > Python» – Text Editor ‣ Templates ‣ Python.

./scripts/templates_osl/*.osl

Приклади шейдерів на мові OSL, які доступні через «Редактор Тексту > Шаблони > Відкрита Мова Відтінення» – Text Editor ‣ Templates ‣ Open Shading Language.

./python/ ...

Дистрибутив Python у комплекті з Blender’ом.

Порядок пошуку: LOCAL, SYSTEM.

Local Cache Directory

The cache directory is used to store persistent caches locally. Currently it is only used for the indexing of Asset Libraries. The operating system is not expected to clear this automatically.

The following path will be used:

 • Linux:

  $XDG_CACHE_HOME/blender/ if $XDG_CACHE_HOME is set, otherwise $HOME/.cache/blender/

 • macOS:

  /Library/Caches/Blender/

 • Windows:

  %USERPROFILE%\AppData\Local\Blender Foundation\Blender\Cache\

Temporary Directory – Тимчасова Директорія

Тимчасова директорія використовується для зберігання різних файлів під час прогону (включаючи шари рендера, кеш фізики, буфер копіювання-вставляння та логи крахів).

Тимчасова директорія вибирається, базуючись на наступному пріоритеті:

 • User Preference – Уподобання Користувача (дивіться File Paths – Шляхи Файлів).

 • Environment variables – Змінні середовища (TEMP на Windows, TMP і TMP_DIR на інших платформах).

 • Директорія /tmp/.

Overriding Default Directories

It’s possible to override the default USER and SYSTEM directories using environment variables.

While this shouldn’t be needed for typical usage, some specialized use cases may take advantage of this, such as:

 • Using a shared network drives for specific paths.

 • Isolating an instance from the default user files to prevent automated tasks from accessing user configuration.

See Environment Variables – Змінні Середовища for details.