Alpha Over Node – Вузол «Альфа Над»#

Вузол Alpha Over -- «Альфа Над».

Вузол Alpha Over використовується для нашарування зображень одне поверх іншого. Якщо пікселі зображення на передньому плані мають альфа більше, ніж 0, то воно буде накладене поверх зображення на задньому плані.

Inputs – Уводи#

Factor – Фактор

Керує прозорістю зображення переднього плану. Фактор менше ніж 1 буде робити передньоплан прозорішим.

Image – Зображення

Увід для зображення задньоплану – background.

Image – Зображення

Увід для зображення передньоплану – foreground.

Properties – Властивості#

Convert Premultiplied – Конвертувати Передмножене

Конвертує зображення передньоплану у формат передмноженого альфа – Premultiplied Alpha.

Вузол Alpha Over призначений для роботи з колірним форматом передмноженого альфа. Використовуйте цей стяг, коли ви знаєте, що ваше зображення має колірні значення з прямим альфа Straight Alpha, для здійснення коректної операції накладання. Результат буде все одно з передмноженим альфа.

Premultiply – Передмноження

Мішання за допомогою передмноженого альфа Premultiplied Alpha або прямого альфа Straight Alpha.

Коли задано як 1, то значення кольорів переднього плану будуть множитися на альфа, тобто будуть передмножені; це еквівалент вмикання Convert Premultiplied. Коли задано як 0, то значення кольорів не змінюються.

Якщо Premultiply не є нуль, то Convert Premultiplied буде ігноруватися.

Примітка

Це застаріла опція.

Outputs – Виводи#

Image – Зображення

Стандартний вивід кольорів.

Examples – Приклади#

Overlay – Наклад#

У дереві вузлів нижче вузол Color Ramp використовується для додання каналу альфа до чорно-білого зображення виру. Далі вузол Alpha Over використовується для накладення його поверх іншого зображення.

../../../../_images/compositing_types_converter_color-ramp_create-alpha-mask.png

Збирання композитного зображення за допомогою вузла Alpha Over – «Альфа Над».#

Fade In – Виникання#

У наступному прикладі Factor використовується для зроблення ефекту виникання «Fade In». Цей ефект може анімуватися шляхом додання вузла часу Time, що уводиться на сокет Factor, як показано нижче. Протягом 30 кадрів вузол Alpha Over виводить зображення, що починається з чистого зображення заднього плану, і титр повільно з’являється.

../../../../_images/compositing_types_color_alpha-over_example.png

Анімований ефект виникання, використовуючи Alpha Over.#

Зауважте. що стяг Convert Premultiply увімкнено, оскільки передньоплан використовував зображення PNG, яке мало пряме альфа.