Меню «Точка» – Point Menu

Extrude – Видавлення

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Edit Mode – Режим Редагування

Menu – Меню:

Point ‣ Extrude

Tool – Засіб:

«Засобосмуга > Видавлення» – Toolbar ‣ Extrude

Shortcut – Шоткат:

E

Extrudes points by duplicating the selected points, which then can be moved. The new points stay connected with the original points of the edit line.

Примітка

Since Grease Pencil strokes can only have one start an end point, a new stroke will be created when extrude intermediate points in the strokes.

Smooth – Згладження

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Edit Mode – Режим Редагування

Menu – Меню:

Point ‣ Smooth

Пом’якшує штрихи шляхом зменшення різниць у локаціях точок уздовж лінії, при цьому намагаючись підтримувати подібні значення, що роблять цю лінію плавною та гладкою.

Repeat – Повтор

Кількість разів для повтору цієї процедури.

Factor – Фактор

Величина згладженості для застосування.

Вибрані Точки – Selected Points

При увімкненні лімітує ефект лише вибраними точками у межах штриха.

Position – Позиція

При увімкненні оператор задіює локацію точок.

Thickness – Товщина

При увімкненні оператор задіює товщину точок.

Strength – Сила

При увімкненні оператор задіює силу точок (альфа).

UVs – UVи

При увімкненні оператор задіює обертання UV на точках.

Merge – Злиття

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Edit Mode – Режим Редагування

Menu – Меню:

Point ‣ Merge

Combine all selected points into a unique stroke. All the selected points will be connected by new edit lines when needed to create the new stroke.