Візуальний Ефект «Спотворення Хвилі» – Wave Distortion Visual Effect

Візуальний ефект Wave Distortion застосовує ефекти хвилі до об’єкта.

Options – Опції

../../_images/grease-pencil_visual-effects_wave-distortion_panel.png

Ефект «Спотворення Хвилі» – Wave Distortion.

Orientation – Орієнтація

Задає горизонтальний або вертикальний напрям для хвиль.

Amplitude – Амплітуда

Керує силою та глибиною хвилі.

Period – Період

Controls the wave period. The time it takes to complete one cycle.

Phase – Фаза

Зсуває патерн хвилі по Об’єкті.

Example – Приклад

Зразки Ефекту Wave Distortion.
../../_images/grease-pencil_visual-effects_wave-distortion_h10.png

Amplitude: 10 (horizontal).

../../_images/grease-pencil_visual-effects_wave-distortion_h30.png

Amplitude: 30 (horizontal).

../../_images/grease-pencil_visual-effects_wave-distortion_v10.png

Amplitude: 10 (vertical).

../../_images/grease-pencil_visual-effects_wave-distortion_v30.png

Amplitude: 30 (vertical).