Toolbar – Засобосмуга

Curve Edit Mode tools:

Select – Вибір

Вибір або переміщення.

Select Box – Вибір Коробкою

Вибираються об’єкти шляхом натягування коробки.

Всі об’єкти, що перетинаються з цією коробкою, будуть вибрані.

Select Circle – Вибір Кругом

Select objects by dragging a circle. All objects that intersect the path of the circle will be selected.

Select Lasso – Вибір Ласо

Вибираються об’єкти шляхом натягування ласо.

Cursor – Курсор

Змінюється локація 3D Курсора.

Move – Переміщення

Засіб пересунення.

Rotate – Оберт

Засіб обертання.

Scale – Масштаб

Засіб масштабування.

Scale Cage – Масштаб Кліткою

Змінюється масштаб об’єкта шляхом керування його кліткою.

Transform – Трансформа

Засіб для наладнання пересування, обертань та масштабу об’єктів.

Annotate

Рисується анотація від руки.

Annotate Line

Рисується анотація у вигляді прямої лінії.

Annotate Polygon

Рисується анотація у вигляді полігону.

Annotate Eraser

Стираються попередньо нарисовані анотації.

Measure – Міряння

Міряються відстані у сцені.

Рисування – Draw

Рисування від руки нових кривих.

Curve Pen

Construct and edit splines.

Видавлення – Extrude

Видавлюється крива шляхом додавання нових керувальних точок.

Радіус – Radius

Керується значення радіусу керувальних точок.

Відхил – Tilt

Керується значення обертання керувальних точок навколо осі кривої.

Randomize – Рандомізація

Переміщуються вибрані керувальні точки у псевдо-випадкових напрямках.