Вагомості Полів – Field Weights

Reference – Довідка

Panel – Панель:

Properties ‣ Physics ‣ Fluid ‣ Field Weights

Type – Тип:

Домен – Domain

Ці устави визначають, наскільки гравітація та силові поля – Force Fields впливають на флюїд.

Колекція Ефекторів – Effector Collection

Коли задано, на флюїд можуть впливати лише силові поля у визначеній колекції.

Гравітація – Gravity

Наскільки гравітація Gravity впливає на флюїд.

All – Усе

Загальний вплив усіх силових полів.

Інші устави визначають величини впливів окремих силових полів.