Limbs – Кінцівки#

Ці типи оснасток обробляють генерацію різних видів кінцівок та їх функціональностей, як пальці.

limbs.simple_tentacle#

Will create a simple bendy and stretchy b-bones tentacle chain, which can optionally replicate local rotation from preceeding bones to the subsequent ones for use in cases like fingers.

Вимога: Ланцюг принаймні з двох з’єднаних кісток.

Automation Axis (X, Y, Z, None) – Вісь Автоматизації (X, Y, Z, Нема)

Enables the automation on the selected axis. Multiple axis or none can be selected holding Shift-LMB. When enabled the subsequent control bones will copy the local rotations from the previous ones. The option is accessible in the controls of the final rig as a Copy Rotation constraint and can be disabled even after rig is generated, or at animation time.

Assign Tweak Layers – Призначення Шарів Підправлення

If enabled, allows placing the Tweak controls in different bone collections from the main controls.

limbs.super_finger#

Will create a bendy and stretchy finger chain with a master control bone that controls the rotation of all joints through its scale.

Вимога: Ланцюг принаймні з двох з’єднаних кісток.

Bend Rotation Axis (Automatic, X, Y, Z, -X, -Y, -Z) – Вісь Обертання Згину (Автоматично, X, Y, Z, -X, -Y, -Z)

Визначає автоматичну вісь обертання, що буде пов’язана з масштабом задавальної кістки.

B-Bone Segments (integer) – Сегменти З-Кістки (цілочислове)

Визначає кількість сегментів з-кістки, на яку керувальник підправлення буде розділятися.

IK Control – Керування ІК

Генерує дуже прости механізм ІК за допомогою лише одного керувальника.

Інверсна кінематика ІК починає свою роботу з форми пальця, визначеної керувальниками форвардної кінематики FK та наладнує її так, щоб кінчик пальця торкався керувальника ІК. Вона розроблена як засіб тимчасового утримання кінчика пальця, зблокованим з поверхнею, до якої він торкається, а не як повнофункціональна система позування.

To improve performance, the switchable parent for the IK control contains only one option beside None. Thus it is advised to add a „held object“ control using the basic.raw_copy rig to act as the common parent for the fingers with a fully functional parent switch.

IK Local Location

Specifies the value of the Local Location option for IK controls, which decides if the location channels are aligned to the local control orientation or world.

Assign Tweak Layers – Призначення Шарів Підправлення

If enabled, allows placing the Tweak controls in different bone collections from the main controls.

Assign Extra IK Layers

If enabled, allows placing the extra IK control in different bone collections from the main controls.

Примітка

Rotation Axis (Bend Rotation Axis in the case of limbs.super_finger) affects the roll of the generated bones. Automatic mode recalculates the generated bones roll while any of the Manual modes copy the roll of the meta-rig bones.

limbs.super_limb#

A backwards compatibility wrapper around limbs.arm, limbs.leg and limbs.paw.

limbs.arm#

Will create a fully featured bendy and stretchy arm depending on the user-defined options.

Вимога: Ланцюг трьох з’єднаних кісток (верхня рука upper_arm, передпліччя forearm, та кисть hand).

../../../../_images/addons_rigging_rigify_rig-types_limbs_arm-required.png

Необхідні кістки для руки.#

IK Wrist Pivot – Опертя ІК Зап’ястка

Генерує додатковий нащадок керувальника ІК кисті, що обертається навколо хвоста кістки кисті.

Rotation Axis (Automatic, X, Z) – Вісь Обертання (Автоматично, X, Z)

Визначає вісь згину для ланцюга ІК. Ланцюги ФК будуть мати повну свободу обертання по всіх осях.

Limb Segments (integer) – Сегменти Кінцівок (цілочислове)

Визначає кількість додаткових керувальників підправлення, що кожна кістка кінцівки будуть мати на фінальній оснастці.

B-Bone Segments (integer) – Сегменти З-Кістки (цілочислове)

Визначає кількість сегментів з-кістки, на яку керувальник підправлення буде розділятися.

Custom IK Pivot – Кастомне Опертя ІК

Генерує додатковий керувальник для кінця кінцівки з ІК, що дозволяє обертати її навколо довільно розміщеного опертя.

Assign FK Layers – Призначення Шарів ФК

If enabled, allows placing the FK chain in different bone collections from the IK bones.

Assign Tweak Layers – Призначення Шарів Підправлення

If enabled, allows placing the Tweak controls in different bone collections from the IK bones.

limbs.leg#

Will create a fully featured bendy and stretchy leg depending on the user-defined options.

Вимога: Ланцюг з чотирьох з’єднаних кісток (стегно thigh, гомілка shin, ступня foot, носок toe) з одним нез’єднаним нащадком ступні, що буде використовуватися як опертя п’ятки heel.

../../../../_images/addons_rigging_rigify_rig-types_limbs_leg-required.png

Необхідні кістки для ноги.#

Foot Pivot (Ankle, Toe, Ankle & Toe) – Опертя Ступні (Щиколотка, Носок, Щиколотка та Носок)

Визначає, де ставити локацію опертя головного керувальника IK, або чи генерувати додатковий керувальник опертя в базі носка.

Separate IK Toe – Відокремлення Носка ІК

Вказує, що два окремі керувальники носка повинні генеруватися для IK та FK замість спільної однієї кістки. Це необхідно для отримання повністю коректного підхоплювання IK-FK у всіх можливих позах.

Toe Tip Roll

Generates a slider to switch the heel control to pivot on the tip rather than the base of the toe (for roll this obviously only applies on forward roll).

Rotation Axis (Automatic, X, Z) – Вісь Обертання (Автоматично, X, Z)

Визначає вісь згину для ланцюга ІК. Ланцюги ФК будуть мати повну свободу обертання по всіх осях.

Limb Segments (integer) – Сегменти Кінцівок (цілочислове)

Визначає кількість додаткових керувальників підправлення, що кожна кістка кінцівки будуть мати на фінальній оснастці.

B-Bone Segments (integer) – Сегменти З-Кістки (цілочислове)

Визначає кількість сегментів з-кістки, на яку керувальник підправлення буде розділятися.

Custom IK Pivot – Кастомне Опертя ІК

Генерує додатковий керувальник для кінця кінцівки з ІК, що дозволяє обертати її навколо довільно розміщеного опертя.

Assign FK Layers – Призначення Шарів ФК

If enabled, allows placing the FK chain in different bone collections from the IK bones.

Assign Tweak Layers – Призначення Шарів Підправлення

If enabled, allows placing the Tweak controls in different bone collections from the IK bones.

limbs.paw#

Will create a fully featured bendy and stretchy paw depending on the user-defined options.

Вимога: Ланцюг з чотирьох або п’яти з’єднаних кісток (стегно thigh, гомілка shin, лапа paw, факультативно палець digit, носок toe).

../../../../_images/addons_rigging_rigify_rig-types_limbs_paw-required.png

Необхідні кістки для передніх/задніх лап.#

Rotation Axis (Automatic, X, Z) – Вісь Обертання (Автоматично, X, Z)

Визначає вісь згину для ланцюга ІК. Ланцюги ФК будуть мати повну свободу обертання по всіх осях.

Limb Segments (integer) – Сегменти Кінцівок (цілочислове)

Визначає кількість додаткових керувальників підправлення, що кожна кістка кінцівки будуть мати на фінальній оснастці.

B-Bone Segments (integer) – Сегменти З-Кістки (цілочислове)

Визначає кількість сегментів з-кістки, на яку керувальник підправлення буде розділятися.

Custom IK Pivot – Кастомне Опертя ІК

Генерує додатковий керувальник для кінця кінцівки з ІК, що дозволяє обертати її навколо довільно розміщеного опертя.

Assign FK Layers – Призначення Шарів ФК

If enabled, allows placing the FK chain in different bone collections from the IK bones.

Assign Tweak Layers – Призначення Шарів Підправлення

If enabled, allows placing the Tweak controls in different bone collections from the IK bones.

limbs.front_paw#

Derivative of limbs.paw with extended IK suitable for use in front paws. The additional IK limits the degree of change in the angle between shin and paw bones (2nd and 3rd) as the main IK control moves and rotates.

Для найкращих результатів кістка гомілки повинна не бути паралельною ні стегну, ніж лапі, у позі спокою, тобто там повинна бути деяка ступінь згину в усіх суглобах лапи.

Heel IK Influence – Вплив ІК П’ятки

Вплив розширеної ІК. При повному обертанні головного керувальника ІК або кістки пальця не повинно задіюватися обертання кістки лапи, тоді як нижчі значення дають деяке змішування.

limbs.rear_paw#

Derivative of limbs.paw with extended IK suitable for use in rear paws. The additional IK tries to maintain thigh and paw bones (1st and 3rd) in a nearly parallel orientation as the main IK control moves and rotates.

Для найкращих результатів кістки стегна та гомілки повинні стартувати майже паралельно в позі спокою.

limbs.super_palm#

Буде створюватися система долоні на основі відстані між кістками долоні.

Вимога: Принаймні дві кістки, нащадки одного і того самого предка. Ця властивість має бути установлена на внутрішніх кістках долоні (вважайте це як п’ясток вказівця), керувальник оснастки буде показуватися на останній кістці долоні (вважайте це як п’ясток мізинця).

Both Sides – Обидві Сторони

Генерує керувальники на обох сторона долоні, зі впливом на внутрішні кістки, змішано між ними.

Primary Rotation Axis (X, Z) – Первинна Вісь Обертання (X, Z)

Визначає автоматичну вісь обертання, що використовується на кістках долоні.

limbs.spline_tentacle#

This rig type implements a flexible tentacle with an IK system using the Spline IK constraint. The control bones define control points of a Bezier curve, and the bone chain follows the curve.

The curve control points are sorted into three groups: start, middle and end. The middle controls are always visible and active, while the other two types can be shown and hidden dynamically using properties; when enabled they appear next to the corresponding permanent start/end control and can be moved from there.

Extra Start Controls

Specifies the number of optional start controls to generate.

Middle Controls

Specifies the number of middle controls to generate.

Extra End Controls

Specifies the number of optional end controls to generate.

Tip Control:

Specifies how the curve stretching and the final control bone work:

Stretch To Fit

Stretches the whole bone chain to fit the length of the curve defined by the controls.

An end twist control is generated to control the twist along the chain.

Direct Tip Control

Generates an IK end control, which directly controls the final bone of the chain similar to how regular IK works for limbs, as well as controlling the end of the bezier curve. The middle bones of the chain stretch to follow the curve and cover the gap.

The rig automatically deduces twist of up to 180 degrees based on the orientation of the end control. Higher amounts of twist have to be dialled in through an End Twist Estimate slider to avoid flipping.

Manual Squash & Stretch

This mode allows full manual control over the chain scaling, while the chain covers as much of the curve as it can given its current length.

The start control of the chain manages its uniform squash & stretch scale, while the end twist control manages both the twist of the chain, as well as its scale at the tip (blended gradually along the length).

Radius Scaling

Allows scaling the controls to control the thickness of the chain through the curve.

Maximum Radius

Specifies the maximum scale allowed by the Radius Scaling feature.

FK Controls

Generates an FK control chain and IK-FK snapping.

Assign FK Layers – Призначення Шарів ФК

If enabled, allows placing the FK chain in different bone collections from the IK bones.