Introduction – Вступ

The geometry of a scene is constructed from one or more objects. These objects can range from lights to illuminate your scene, basic 2D and 3D shapes to fill it with models, armatures to animate those models, to cameras to take pictures or make video of it all.

Кожен тип об’єкта у Blender’і (сіть – mesh, освітлювач – light, крива – curve, камера – camera тощо) складається з двох частин: «Об’єкт» – Object та «Дані Об’єкта» – Object Data (інколи англійською скорочують до ObData):

Object – Об’єкт

Містить інформацію про позицію, оберт та розмір певного елемента.

Дані Об’єкта – Object Data

Holds everything else. Наприклад:

Meshes – Сіті

Зберігають інформацію про геометрію, список матеріалів, групи вершин тощо.

Cameras – Камери

Зберігають відомості про фокусну відстань, глибину різкості, розмір датчика тощо.

Кожен об’єкт має свій унікальний блок «об’єкт» та зв’язок з асоційованим з ним блоком «дані об’єкта» – object-data, а одиничний блок «дані об’єкта» може спільно використовуватися для багатьох об’єктів.