Value Node – Вузол «Значення»#

Вузол Value -- «Значення».

Вузол Value – це простий вузол для уводу числових значень в інші вузли вузлового дерева.

Inputs – Уводи#

Цей вузол немає жодних увідних роз’ємів.

Properties – Властивості#

Одиничне числове значення (дійсночислове).

Outputs – Виводи#

Value – Значення

Значення, що задається у властивостях вузлів.

Example – Приклад#

У наступному прикладі Value Node використовується для керування одночасно кількома значеннями, це робить цей вузол корисним організаційним засобом.

../../../../_images/compositing_types_input_value_example.png

Приклад вузла Value.#

Порада

From this you can also make different values proportional to each other by adding a Math Node in between the different links.