Меню «Штрих» – Stroke Menu

This page covers many of the tools in the Strokes menu. These are tools that work primarily on strokes, however, some also work with point selections.

Subdivide – Підподіл

Reference – Довідка

Mode – Режим

Edit Mode – Режим Редагування

Menu – Меню

«Штрих > Підподілення» – Stroke ‣ Subdivide

Підподіляє штрихи шляхом вставляння точок між вибраними точками.

Number of Cuts – Кількість Розрізів

Кількість підподілень для здійснення.

Smooth – Згладження

Величина згладженості на підподілених точках.

Repeat – Повтор

Кількість разів для повтору цієї процедури.

Вибрані Точки – Selected Points

При увімкненні лімітує ефект лише вибраними точками у межах штриха.

Position – Позиція

При увімкненні оператор задіює локацію точок.

Thickness – Товщина

При увімкненні оператор задіює товщину точок.

Strength – Сила

При увімкненні оператор задіює силу точок (альфа).

UVs – UVи

При увімкненні оператор задіює обертання UV на точках.

Simplify – Спрощення

Reference – Довідка

Mode – Режим

Edit Mode – Режим Редагування

Menu – Меню

«Штрих > Спрощення» – Stroke ‣ Simplify

Зменшується кількість точок у штрихах.

Fixed – Фіксовано

Видаляє поперемінно точки у штрихах, за винятком точок старту і кінця.

Steps – Кроки

Кількість разів для повтору цієї процедури.

Adaptive – Адаптивно

Uses the RDP algorithm (Ramer-Douglas-Peucker algorithm) for points deletion. The algorithm tries to obtain a similar line shape with fewer points.

Factor – Фактор

Керує кількістю спрощень рекурсивно, застосованих цим алгоритмом.

Вибірка – Sample

Повторно створює геометрію штриха з передвизначеною довжиною між точками.

Довжина – Length

The distance between points on the recreated stroke. Smaller values will require more points to recreate the stroke, while larger values will result in fewer points needed to recreate the curve.

Підріз – Trim

Reference – Довідка

Mode – Режим

Edit Mode – Режим Редагування

Menu – Меню

«Штрих > Підріз» – Stroke ‣ Trim

Підрізає вибраний штрих до першої петлі або перетину.

../../../_images/grease-pencil_modes_edit_stroke-menu_trim-1.png

Оригінальний штрих.

../../../_images/grease-pencil_modes_edit_stroke-menu_trim-2.png

Результат операції підріз.

Сполучення – Join

Reference – Довідка

Mode – Режим

Edit Mode – Режим Редагування

Menu – Меню

«Штрих > Сполучення > Сполучення, Сполучення і Копіювання» – Stroke ‣ Join ‣ Join, Join and Copy

Shortcut – Шоткат

Ctrl-J, Shift-Ctrl-J

Сполучаються два або більше штрихів в одиничний штрих.

Type – Тип
Сполучення – Join Ctrl-J

Сполучаються вибрані штрихи шляхом з’єднування точок.

Сполучення і Копіювання – Join and Copy Shift-Ctrl-J

Сполучаються вибрані штрихи шляхом з’єднування точок у новому штриху.

Залишити Проміжки – Leave Gaps

При увімкненні не використовувати геометрію для з’єднання штрихів.

Перемістити на Шар – Move to Layer

Reference – Довідка

Mode – Режим

Edit Mode – Режим Редагування

Menu – Меню

«Штрих > Перемістити на Шар» – Stroke ‣ Move to Layer

Shortcut – Шоткат

M

A pop-up menu to move the stroke to a different layer. You can choose the layer to move the selected strokes to from a list of layers of the current Grease Pencil object. You can also add a new layer to move the selected stroke to.

Призначити Матеріал – Assign Material

Reference – Довідка

Mode – Режим

Edit Mode – Режим Редагування

Menu – Меню

«Штрих > Призначити Матеріал» – Stroke ‣ Assign Material

Changes the material linked to the selected stroke. You can choose the name of the material to be used by the selected stroke from a list of materials of the current Grease Pencil object.

Задати як Активний Матеріал – Set as Active Material

Reference – Довідка

Mode – Режим

Edit Mode – Режим Редагування

Menu – Меню

«Штрих > Задати як Активний Матеріал» – Stroke ‣ Set as Active Material

Задає матеріал активного об’єкта на основі матеріалу вибраного штриха.

Arrange

Reference – Довідка

Mode – Режим

Edit Mode – Режим Редагування

Menu – Меню

Stroke ‣ Arrange

Змінюється порядок рисування штрихів у 2D шарі.

Перенести Наперед – Bring to Front

Переміщує на верх вибрані точки/штрихи.

Висунути Уперед – Bring Forward

Переміщає вибрані точки/штрихи вище наступного у порядку рисування.

Послати Узад – Send Backward

Переміщує вибрані точки/штрихи нижче попереднього у порядку рисування.

Послати На Зад – Send to Back

Переміщує на низ вибрані точки/штрихи.

Закриття – Close

Reference – Довідка

Mode – Режим

Edit Mode – Режим Редагування

Menu – Меню

«Штрих > Закриття» – Stroke ‣ Close

Shortcut – Шоткат

F

Закриваються або відкриваються штрихи шляхом з’єднання останньої та першої точок.

Type – Тип
Close All

Закриваються всі відкриті вибрані штрихи.

Open All

Відкриваються усі закриті вибрані штрихи.

Перемикач – Toggle

Закриваються або Відкриваються вибрані штрихи на вимогу.

Create Geometry

When enabled, points are added for closing the strokes. If disabled, the operator act the same as Toggle Cyclic.

Перемкнути Зациклення – Toggle Cyclic

Reference – Довідка

Mode – Режим

Edit Mode – Режим Редагування

Menu – Меню

«Штрих > Перемкнути Зациклення» – Stroke ‣ Toggle Cyclic

Перемикає між відкритим штрихом та закритим штрихом (зациклення).

Type – Тип
Close All

Закриваються всі відкриті вибрані штрихи.

Open All

Відкриваються усі закриті вибрані штрихи.

Перемикач – Toggle

Закриваються або Відкриваються вибрані штрихи на вимогу.

Create Geometry

When enabled, points are added for closing the strokes like when using the Close tool. If disabled, the stroke is close without any actual geometry.

Toggle Caps

Reference – Довідка

Mode – Режим

Edit Mode – Режим Редагування

Menu – Меню

«Штрих > Перемкнути Торці» – Stroke ‣ Toggle Caps

Перемикаються стилі кінцевих торців штриха.

Default – Стандарт

Установлює точки старту та кінця штриха округлими (стандарт).

Обоє – Both

Перемикає торці точок старту та кінця штриха на плоскі або округлі.

Start – Старт

Перемикає торець точки старту штриха на плоский або округлий.

Кінець – End

Перемикає торець точки кінця штриха на плоский або округлий.

../../../_images/grease-pencil_modes_edit_stroke-menu_cap-1.png

Закінчення штриха з округлими торцями.

../../../_images/grease-pencil_modes_edit_stroke-menu_cap-2.png

Закінчення штриха з плоскими торцями.

../../../_images/grease-pencil_modes_edit_stroke-menu_cap-3.png

Закінчення штриха з комбінованими торцями.

Switch Direction – Перемкнути Напрям

Reference – Довідка

Mode – Режим

Edit Mode – Режим Редагування

Menu – Меню

«Штрих > Перемкнути Напрям» – Stroke ‣ Switch Direction

Розвертається напрям точок у вибраних штрихах (тобто, точка старту стане точкою кінця, і навпаки).

Scale Thickness

Reference – Довідка

Mode – Режим

Edit Mode – Режим Редагування

Menu – Меню

Stroke ‣ Scale Thickness

When enabled, scales the stroke thickness during scale transformations.

Normalize Thickness

Reference – Довідка

Mode – Режим

Edit Mode – Режим Редагування

Menu – Меню

Stroke ‣ Normalize Thickness

Makes the thickness equal for the entire stroke.

Mode – Режим

Stroke Property to normalize.

Value – Значення

Thickness value to use on all points of the stroke.

Normalize Opacity

Reference – Довідка

Mode – Режим

Edit Mode – Режим Редагування

Menu – Меню

Stroke ‣ Normalize Opacity

Makes the opacity equal for the entire stroke.

Mode – Режим

Stroke Property to normalize.

Value – Значення

Opacity value to use on all points of the stroke.

Reset Fill Transform

Reference – Довідка

Mode – Режим

Edit Mode – Режим Редагування

Menu – Меню

Stroke ‣ Reset Fill Transform

Reset all fill translation, scaling and rotations in the selected strokes.