Засоби Редагування – Editing Tools#

../../../_images/grease-pencil_modes_edit_tools_toolbar.png
Select – Вибір

Вибираються або переміщуються.

Select Box – Вибір Коробкою

Вибирається геометрія шляхом натягування коробки.

Select Circle – Вибір Кругом

Вибирається геометрія шляхом малювання по ній.

Select Lasso – Вибір Ласо

Вибирається геометрія шляхом рисування ласо.

Cursor – Курсор

Змінюється локація 3D Курсора.

Move – Переміщення

Засіб пересунення.

Rotate – Оберт

Засіб обертання.

Scale – Масштаб

Засіб масштабування.

Scale Cage – Масштаб Кліткою

Змінюється масштаб об’єкта шляхом керування його кліткою.

Transform – Трансформа

Засіб для наладнання пересування, обертань та масштабу об’єктів.

Видавлення – Extrude E

Засоби дублювання дублюють точки, при цьому утримуючи нову геометрію з’єднаною з оригінальними точками.

Радіус – Radius Alt-S

Розширюється або звужується радіус товщини вибраних точок.

Згин – Bend Shift-W

Bend selected points between the 3D cursor and the pointer.

Косування – Shear Shift-Ctrl-Alt-S

Косяться вибрані точки уздовж горизонтальної або вертикальної осі екрана.

До Сфери – To Sphere Shift-Alt-S

Переміщуються вибрані точки назовні у сферичній формі навколо центра вибраних штрихів.

Transform Fill

Change the Translation, Rotation and scale of strokes fill.

Interpolate Ctrl-E

Automatically create a breakdown keyframe between two normal keyframes.

Annotate

Рисується анотація від руки.

Annotate Line

Рисується анотація у вигляді прямої лінії.

Annotate Polygon

Рисується анотація у вигляді полігону.

Annotate Eraser

Стираються попередньо нарисовані анотації.