Exposure Node – Вузол «Експозиція»#

Вузол Exposure -- «Експозиція».

Вузол Exposure регулює сприйману яскравість зображення за допомогою скалярного значення. Цей вузол дозволяє вам робити області зображення яскравішими або тьмянішими.

Дивись також

Експозиція може також наладнуватися в сцені за допомогою управління кольором Color Management.

Inputs – Уводи#

Image – Зображення

Standard color input.

Exposure – Експозиція

Скалярний фактор для наладження експозиції зображення.

Properties – Властивості#

Цей вузол наразі немає властивостей.

Outputs – Виводи#

Image – Зображення

Стандартний вивід кольорів.

Examples – Приклади#

У прикладі нижче вузол Exposure використовується для підвищення яскравості області вікна з використанням маски.

../../../../_images/compositing_types_color_exposure_example.png

Приклад використання вузла Exposure – «Експозиція».#