Usage – Використання#

Драйвери можуть бути додані для властивостей через їх контекстне меню, шоткат, копіювання-вставку або шляхом уведення виразу безпосередньо у значення властивості.

Після додавання драйверів вони зазвичай модифікуються у редакторі драйверів Drivers editor або через спрощене випливне Edit Driver – «Редагувати Драйвер», що викликається з контекстного меню властивості.

Add Driver – Додати Драйвер#

Reference – Довідка

Menu – Меню:

Context menu ‣ Add Driver – «Контекстне меню > Додати Драйвер»

Shortcut – Шоткат:

Ctrl-D

Звичайний спосіб додати драйвер для властивості полягає в тому, щоб клацнути RMB на властивості, потім обрати Add Driver у контекстному меню. Драйвери можуть також додаватися шляхом натиснення Ctrl-D при знаходженні вказівника миші над властивістю.

Ця операція додає драйвер з одиничною змінною (яку треба заповнити) та показує випливне Edit Driver.

Edit Driver – Редагувати Драйвер#

Reference – Довідка

Menu – Меню:

Context menu ‣ Edit Driver – «Контекстне меню > Редагувати Драйвер»

Показує випливне вікно, що дозволяє редагувати кастомний вираз та уводити змінні драйвера без відкривання редактора драйверів Drivers Editor повністю.

Багато з драйверів не використовують їх компонент функційну криву F-Curve, а отже цього скороченого інтерфейсу достатньо.

Open Drivers Editor – Відкрити Редактор Драйверів#

Reference – Довідка

Menu – Меню:

Context menu ‣ Open Drivers Editor – «Контекстне меню > Відкрити Редактор Драйверів»

Відкриває нове вікно з редактором драйверів Drivers Editor та вибирає драйвер, асоційований з цією властивістю.

Copy & Paste – Копіювання та Вставляння#

Reference – Довідка

Menu – Меню:

Context menu ‣ Copy Driver – «Контекстне меню > Копіювати Драйвер»

Menu – Меню:

Context menu ‣ Paste Driver – «Контекстне меню > Вставити Драйвер»

Драйвери можуть копіюватися та вставлятися за допомогою контекстного меню. При додаванні драйверів з однаковими уставами це може заощадити час на модифікування устав.

Copy As New Driver – Копіювати Як Новий Драйвер#

Reference – Довідка

Menu – Меню:

Context menu ‣ Copy As New Driver – «Контекстне меню > Копіювати Як Новий Драйвер»

Драйвер, що установлює значення властивості для значення іншої властивості може бути швидко створений шляхом використовування опції Copy As New Driver контекстного меню для увідної властивості, а потім вставлянням результату на вивідну властивість через Paste Driver.

Також можливо додати нову змінну драйвера у наявний драйвер за допомогою кнопки Paste Driver Variables – «Вставити Змінні Драйвера» у панелі редактора.

Expression – Вираз#

Це швидкий спосіб додати драйвери зі скриптовим виразом. Спершу клацніть на властивості, для якої ви хочете додати драйвер, потім уведіть хеш # та скриптовий вираз.

Деякі приклади:

  • #frame

  • #frame / 20.0

  • #sin(frame)

  • #cos(frame)

Removing Drivers – Вилучення Драйверів#

Reference – Довідка

Menu – Меню:

Context menu ‣ Delete Driver(s) – «Контекстне меню > Видалити Драйвер(и)»

Menu – Меню:

Context menu ‣ Delete Single Driver – «Контекстне меню > Видалити Одиничний Драйвер»

Shortcut – Шоткат:

Ctrl-Alt-D

Вилучає драйвер(и), асоційовані з цією властивістю, або для одиничної вибраної властивості чи під-каналу, або для їх усіх їх.