Модифікатор «Спрощення» – Decimate Modifier

Модифікатор Decimate дозволяє вам скорочувати рахунок вершин/граней сіті з мінімальними змінами форми.

This is not usually used on meshes which have been created by modeling carefully and economically (where all vertices and faces are necessary to correctly define the shape). But if the mesh is the result of complex modeling, sculpting and/or applied Subdivision Surface/ Multiresolution modifiers, the Decimate one can be used to reduce the polygon count for a performance increase, or simply remove unnecessary vertices and edges.

На відміну від більшості наявних модифікаторів, цей модифікатор не дозволяє вам візуалізувати ваші зміни у режимі редагування Edit Mode.

The modifier displays the number of remaining faces as a result of the Decimate modifier.

Options – Опції

Стягнення – Collapse

../../../_images/modeling_modifiers_generate_decimate_panel-collapse.png

Модифікатор Decimate у режимі Collapse.

Зливає вершини поступово, враховуючи форму сіті.

Ratio – Пропорція

Після спрощення зберігається пропорція граней.

  • При 1.0: сіть без змін.

  • При 0.5: ребра стягнуті так, що половина кількості граней залишається (дивіться примітку нижче).

  • При 0.0: усі грані вилучені.

Примітка

Хоча Ratio є прямо пропорційним до кількості залишених граней, однак при розрахунку пропорції використовуються трикутники.

Це означає, що якщо сіть містить чотирибічники або інші полігони, кількість залишених граней буде більшою, ніж очікувалося, оскільки вони залишаються без змін, якщо їх ребра не стягуються.

Це вірно тільки, якщо опція Triangulate вимкнута.

Симетрія – Symmetry

Підтримує симетрію по заданій з осей.

Triangulate – Триангулювання

Зберігає будь-яку результатну трикутникову геометрію від процесу спрощення.

Vertex Group – Група Вершин

Група вершин, що керує тим, які частини сіті спрощуються.

Factor – Фактор

Величина впливу Групи Вершин на спрощення.

Зне-Підподіл – Un-Subdivide

../../../_images/modeling_modifiers_generate_decimate_panel-un-subdivide.png

Модифікатор Decimate у режимі Un-Subdivide.

It can be thought of as the reverse of subdivide. It attempts to remove edges that were the result of a subdivide operation. It is intended for meshes with a mainly grid-based topology (without giving uneven geometry). If additional editing has been done after the subdivide operation, the results may be unexpected.

Iterations – Ітерації

The number of times to perform the un-subdivide operation. Two iterations is the same as one subdivide operation, so you will usually want to use even numbers.

Площинно – Planar

../../../_images/modeling_modifiers_generate_decimate_panel-planar.png

Модифікатор Decimate у режимі Planar.

Це скорочує детальність на формах, що головно складаються з плоских поверхонь.

Ліміт Кута – Angle Limit

Розчиняється геометрія, яка формує кути (між поверхнями) вищі, ніж ця устава.

Розмежування – Delimit

Запобігається розчинення геометрії у певних місцях.

Normal – Нормаль

Не розчиняються ребра на границях областей, де нормалі граней зворотно розвернуті.

Material – Матеріал

Не розчиняються ребра на границях, де призначені різні матеріали.

Шов – Seam

Не розчиняються ребра, позначені як шви.

Sharp – Гостро

Does not dissolve edges marked as sharp.

UVs – UVи

Does not dissolve edges that are part of a UV map.

Усі Рубежі – All Boundaries

When enabled, all vertices along the boundaries of faces are dissolved. This can give better results when using a high Angle Limit.