Пензель – Brush

Малювання вимагає малювальних пензлів і Blender надає панель «Пензель» – Brush у межах Засобосмуги – Toolbar при знаходженні у режимі Weight Paint Mode.

Пензель – Brush

In the Data-Block menu you find predefined Brush presets. And you can create your own custom presets as needed.

Radius – Радіус

Радіус визначає область впливу пензля.

Strength – Сила

Це величина малювання, застосовувана кожним штрихом пензля.

Вжити Спад – Use Falloff

When enabled, use Strength falloff for the brush. Brush Strength decays with the distance from the center of the brush.

Weight – Вагомість

Вагомість (візуалізована як колір), що буде використовуватися пензлем.