Видалення – Delete

Bones – Кістки

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Edit Mode – Режим Редагування

Menu – Меню:

Armature ‣ Delete ‣ Bones – «Арматура > Видалення > Кістки»

Shortcut – Шоткат:

X

Цей засіб видаляє вибрані кістки, вибрані суглоби ігноруються.

Якщо ви видаляєте кістку у ланцюгу, його нащадок(ки) будуть автоматично пере-приріднені до його власного предка, але не з’єднані, щоб запобігти деформуванню цілої арматури.

Приклад видалення.
../../../../_images/animation_armatures_bones_editing_delete_example-1.png

Арматура з двома вибраними кістками, безпосередньо перед видаленням.

../../../../_images/animation_armatures_bones_editing_delete_example-2.png

Дві кістки видалено. Зауважте, що Bone.002, попередньо з’єднана з видаленою Bone.001, тепер приріднена, але не з’єднана з Bone.

Dissolve – Розчинення

Reference – Довідка

Mode – Режим:

Edit Mode – Режим Редагування

Menu – Меню:

Armature ‣ Delete ‣ Dissolve – «Арматура > Видалення > Розчинення»

Shortcut – Шоткат:

Ctrl-X

Todo 2.76.