Introduction – Вступ

Graph Editor дозволяє користувачам наладжувати криві анімації з часом для будь-якої анімаздатної властивості. F-Curves.

../../_images/editors_graph-editor_introduction_example.png

Graph Editor – Редактор Графів.

Main Region – Головний Регіон

The curve view allows you to view and edit F-Curves. An F-Curve has several key parts:

Curve – Крива

Крива визначає значення (вісь Y) властивості з плином часу (вісь X).

Дивіться F-Curves.

Keyframes – Ключкадри

Ключкадри – keyframes - це визначені користувачем значення на певних кадрах та представляються маленькими чорними квадратами, які стають оранжевими, якщо вибрані.

Дивіться Keyframes для отримання додаткової інформації.

Handles – Держаки

Кожен ключкадр має держак, що допомагає визначати значення кривої між ключкадрами. Ці держаки представлені видавлюваними лініями з кругами на кінцях, і які можуть вибиратися та модифікуватися для зміни форми кривої.

Дивіться F-Curve Handles для отримання додаткової інформації.

../../_images/editors_graph-editor_introduction_f-curve-example.png

Проста крива.

Дивись також

Дивіться F-Curves для отримання додаткової інформації.

Playhead & 2D Cursor – Позиція Грання та 2D Курсор

../../_images/editors_graph-editor_introduction_2dcursor.png

2D Курсор Редактора Графів.

Поточний кадр представляється синьою вертикальною лінією, що називається позицією грання – Playhead.

Як і в Часолінії – Timeline, ви можете змінювати поточний кадр шляхом LMB-перетягування в області прокручування у верхній частині редактора.

Синя горизонтальна лінія називається двовимірним курсором – 2D Cursor. Це може вмикатися чи вимикатися через меню огляду View Menu або панель властивостей огляду View Properties.

Ці дві лінії можуть використовуватися як орієнтир для переміщування або масштабування держаків ключкадрів.

Дивись також

Дивіться View Tab – Вкладка «Огляд» для Редактора Графів.

View Axes – Осі Огляду

Для дій Actions вісь X представляє час, а вісь Y представляє значення, задане для властивості.

Залежно від вибраних кривих, ці значення можуть мати різне значення: наприклад, властивості обертання показуються у градусах.