Introduction – Вступ

The Graph Editor allows users to adjust animation curves over time for any animatable property. F-Curves.

../../_images/editors_graph-editor_introduction_example.png

Редактор Графів – Graph Editor.

Main Region – Головний Регіон

The curve view allows you to view and edit F-curves. An F-curve has several key parts:

Curve – Крива

Ця крива визначає значення (вісь Y) властивості з плином часу (вісь X).

Дивіться F-Curves.

Keyframes – Ключкадри

Ключкадри – keyframes - це визначені користувачем значення на певних кадрах та представляються маленькими чорними квадратами, які стають оранжевими, якщо вибрані.

Дивіться детальніше Keyframes.

Handles – Держаки

Each keyframe has a handle that helps determine the values of the curve between keyframes. These handles are represented by extruding lines with circular ends and can be selected and modified to change the shape of the curve.

See F-Curve Handles for more information.

../../_images/editors_graph-editor_introduction_f-curve-example.png

Проста крива.

Дивись також

Дивіться детальніше F-Curves.

Позиція грання та 2D Курсор – Playhead & 2D Cursor

../../_images/editors_graph-editor_introduction_2dcursor.png

2D Курсор Редактора Графів.

Поточний кадр представляється синьою вертикальною лінією, що називається позиція грання – Playhead.

Як і в Часолінії – Timeline, ви можете змінювати поточний кадр шляхом LMB-перетягування в області прокручування у верхній частині редактора.

The blue horizontal line is called the 2D Cursor. This can be enabled or disabled via the View Menu or the View Properties panel.

Ці дві лінії можуть використовуватися як орієнтир для переміщування або масштабування держаків ключкадрів.

Дивись також

Дивіться Вкладка «Огляд» – View Tab Редактора Графів.

Осі Огляду – View Axes

Для Дій – Actions вісь X представляє час, а вісь Y представляє значення, задане для властивості.

Залежно від вибраних кривих, ці значення можуть мати різне значення: наприклад, властивості обертання показуються у градусах.