Introduction – Вступ#

Вкладка Armature у властивостях Properties містить різні панелі, де зібрані устави арматури.

../../../_images/animation_armatures_properties_introduction_properties-editor.png

The Armature tab in the Properties.#

Pose – Поза#

Reference – Довідка

Mode – Режим:

All Modes – Усі Режими

Panel – Панель:

Armature ‣ Pose

Pose Position – Позиція Пози

Радіокнопка для перемикання між позицією пози Pose Position та позицією спокою Rest Position.

У режимі редагування Edit Mode ви завжди бачите арматури в їх позиції спокою, в режимі об’єкта Object Mode та режимі пози Pose Mode, стандартно, ви бачите їх у позиції пози Pose Position (тобто, як вона була трансформована в режимі пози Pose Mode). Якщо ви хочете бачити її в позиції спокою у всіх режимах, то виберіть Rest Position.

Bone Collections#

See Bone Collections.

Motion Paths – Шляхи Руху#

Reference – Довідка

Mode – Режим:

All Modes – Усі Режими

Panel – Панель:

Armature ‣ Motion Paths – «Арматура > Шляхи Руху»

На панелі Motion Paths – «Шляхи Руху» ви можете вмикати візуалізацію шляху руху, який залишає ваш скелет, коли анімується.

Inverse Kinematics – Інверсна Кінематика#

Reference – Довідка

Mode – Режим:

All Modes – Усі Режими

Panel – Панель:

Armature ‣ Inverse Kinematics – «Арматура > Інверсна Кінематика»

Визначає тип рішача інверсної кінематики – IK solver, використовуваний у вашій анімації.

Custom Properties – Кастомні Властивості#

Reference – Довідка

Mode – Режим:

All Modes – Усі Режими

Panel – Панель:

Armature ‣ Custom Properties – «Арматура > Кастомні Властивості»

Дивіться детальніше тут – Custom Properties.